Go Weblate! Menu

Termos e privacidade

Os documentos legais precisados para fornecer este servizo. O documento dos Termos do Servizo autorizado está en inglés, as traducións fornécense para a súa conveniencia.

Ollar versión en inglés

Condicións do servicio

Os dereitos e obligacións do usuario e do fornecedor coma resultado do uso do servizo ríxense por estes Termos do Servizo.

Definicións

Nestes Termos do Servizo:

Acordo
significa Acordo de Licenza segundo o artigo 2358 do Código Civil conclúe por e entre o usuario e o fornecedor co consentemento
Código civil
significa o número de lei 89/2012, do Código Civil, tal e coma enmendouse
Consentemento
significa o consentemento do Usuario con estes Termos do Servizo e outros documentos legais expresados marcando a cela de verificación mentres transcorre o rexistro
Cookies
refírese a calquera ficheiro de datos enviado polo servidor web do Servizo ó computador do Usuario ou cara outro dispositivo conectado á Internet, que permita obter unha identificación única do navegador web do Usuario
RGPD
significa o Regulamento da UE No.679/2016, o Regulamento Xeral de Protección de Datos
Licenza
refírese á licenza non exclusiva outorgada polo Fornecedor ó Usuario para o seu uso do Servizo
Fornecedor
significa Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, Número de Rexistro 04705904
Datos persoais
significa que os datos persoais no senso do Regulamento da UE No. 679/2016 inseridos polo Usuario no Servizo e/ou Cookies
Dono
significa o usuario que pode xestiona-lo Proxecto
Proxecto
significa proxecto de tradución xestionado no Servizo
Servizo
significa que a páxina web e os servizos baseados no Weblate son xestionados polo fornecedor
Memoria de tradución
refírese ó servizo opcional da memoria de tradución fornecido polo Weblate
Usuario
significa calquera entidade legal ou individual diferente ó Proveedor, que estea a emprega-lo Servizo
Sistema do Control de Versións (VCS)
o sistema de control das versións distribuído empregado polo proxecto, coma o Git ou o Mercurial

Remate do Acordo da Licenza

Conclúese co Acordo da Licenza ca aceptación do usuario dunha proposta do fornecedor.

Acordo da Licenza

Ó remata-lo Acordo de conformidade co artigo 2.1 deste Acordo, as seguintes disposicións deste artigo 3 dos Termos do Servizo entran en vigor.

O Fornecedor presenta ó Usuario un Contrato de Licenza e o Usuario acepta este Contrato de Licenza, todo iso baixo os termos e condicións estabelecidos nestes Termos de Servizo.

O Fornecedor terá dereito a pechar, axustar, modificar ou facer que o Servizo non esté dispoñíbel no enderezo web en calquera intre.

O Usuario comprométese a emprega-lo Servizo soamente de xeito que non poña en perigo os medios técnicos de software e/ou hardware do Fornecedor e/ou devanditos medios no uso do Fornecedor.

O Usuario comprométese a absterse de emprega-lo Servizo de má fe e/ou de causar de xeito deliberado calquera dano ó Servizo.

O Usuario comprométese a absterse de eludi-los medios de software e/ou hardware técnico do Servizo, de xeito particular os sistemas de seguranza.

Responsabilidade polos danos e prexuízos

O Usuario deixa craro que o Fornecedor non será responsábel de ningún dano feito ó Usuario coma resultado do emprego do Servizo.

Se o Usuario é un empresario, desta maneira renuncia de xeito expreso ó seu dereito de compensación por parte do Fornecedor por danos feitos de xeito inintencionado polo Fornecedor ó Usuario a través do rompemento de calquera obligación contida nestes Termos do Servizo e/ou resultantes polo emprego do Servizo.

Datos persoais

Dentro do significado do Artigo 7 da RGDP, o usuario aquí outorga o seu consentimento á recompilación, almacenamento e procesamento dos datos persoais fornecidos polo usuarios ó administrador, que é o fornecedor, a través do emprego do servizo; o usuario dá o seu consentimento co procesamento e uso de seus datos persoais polo fornecedor, os seus funcionarios e/ou os seus compañeiros comerciais autorizados. Ese consentimento é outorgado até que o usuario elimine a súa conta do servizo.

The purpose of the processing of Personal Data as determined by the Provider is the use of Personal Data for sending commercial communications to the subject of the data (the User) through electronic means under Act No. 480/2004 Coll., on certain services of the information society, as amended, and further for business needs of the Provider’s contractual partners and for statistical purposes of the Provider.

Se o Usuario informa directa e efectivamente ó Fornecedor que xa non desexa recibir información comercial do Fornecedor, o Fornecedor absterase de enviar máis comunicacións comerciais non solicitadas.

O usuario declara coñecer os seus propios dereitos ó abeiro do Artigo 15 e Artigo 17 do RGDP e declara que todos os datos persoais son exactos e verdadeiros e foron fornecidos de xeito voluntario.

O Fornecedor manifesta que manterá os Datos Persoais só pola dura precisada para cumpri-los obxectivos especificados denantes e procesa os Datos Persoais dacordo con estes obxectivos para os que foron recollidos. Os empregados do Fornecedor e outras persoas que procesan os Datos Persoais segundo as bases dun acordo co Fornecedor teñen que manter a confidencialidade dos Datos Persoais, aínda que remate a súa relación laboral ou empresarial co Fornecedor.

O Fornecedor manifesta que procesará os datos persoais por medios electrónicos (de xeito automático) a través de programas de computador para os cales o Fornecedor asegurou os dereitos de emprego, de xeito particular dos do Servizo.

O consentemento do Usuario baixo este Artigo 5 dos Termos do Servizo constitúen un acto ceibe e informado que consiste no consentemento do suxeito dos datos (o Ususario) para procesamento dos Datos Persoais.

Traducións

O Servizo organiza as traducións en Proxectos individuais, onde o Dono é responsábel na xestión deles e para cumprir con precisión a licenza do Proxecto.

Se non se precisa licenza de tradución significa que as traducións están dispoñíbeis baixo a mesma licenza do proxecto.

Se o Proxecto opta pola Memoria de tradución, a licenza de emprego da tradución outórgase a tódolos usuarios da Memoria de tradución.

O usuario concorda, ó contribuír para un proxecto, ca licenza que o proxecto especificou.

O Usuario acepta o emprego do seu nome e email coma autoría nas consolidacións no Sistema de Control das Versións (SCV). O usuario entende que esta aceptación non é revogábel pola natureza do SCV.

Cookies

Within the meaning of Article 89 Act No. 480/2004 Coll., on electronic communication, as amended, the User is informed that the Service uses Cookies.

The Service uses Cookies to personalise content.

Lei aplicábel

Estas Condicións do Servizo rexeranse polas leis da República Checa con exclusión das regras de conflito.

Calquera liorta que xorda sobre a base do Acordo e/ou destes Termos do Servizo será resolta polo tribunal da República Checa que teña xurisdición ou potestade sustantiva e local.

Efecto

Estes Termos do Servizo entrarán en vixenza o 1 de setembro do 2017.

Política de Privacidade

Cumprimos ca lei número 679/2016, a normativa xeral da protección de datos, tamén coñecida coma a RGPD. Este documento inclúe as especificacións precisadas.

Control dos datos persoais

Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, número do rexistro 04705904

O Weblate definiu un responsábel de protección de datos que pode ser contactado a través de privacy@weblate.org.

Datos persoais procesados polo Weblate

O Weblate procesa de xeito único os datos persoais que o usuario fornece ó empregalo:

Name and e-mail address
Estes empréganse para identificarlle nas confirmacións VCS
Ademais, o correo electrónico emprégase para a notificación dos acontecementos observados
Contrasinal en forma de 'hash'
Emprégase para autenticar ó usuario se está configurado
Passwords are stored hashed using Argon2.
Enderezo IP e nome do navigador
Estes rexístranse no caso de mudanzas importantes na súa conta (por exemplo, mudado do contrasinal) para permiti-lo diagnóstico no caso de que a súa conta sexa roubada
Informacións de pagamentos
No caso de que merques o noso servizo, colleitamos informacións adicionais de pagamento necesarias para a emisión dun pagamento

Obxectivo e bases legais para o procesamento dos datos personais

Os seus datos persoais só serán empregados con obxectivos do servizo:

 • por dar os nosos servizos no "Servizo", para contactar con problemas dos nosos servizos (tamén coma método de correos elec. e mensaxes) e para asegura-las funcionalidades técnicas do noso servizo cumpren cas obrigas contractuais e precontractuais (Artigo 6 (1) b. RGPD)
 • para analizar o teu emprego dos servizos e mellorar os nosos servizos (Artigo 6 (1) b. e f. RGPD)
 • co teu consentemento expreso ou indicación de facer as nosas actividades de negocio ou enviar boletíns de novas (Artigo 6 (1) a. RGPD)

Acceso ós datos persoais

A empresa fixo os esforzos precisados para protexer os datos persoais. Só persoas autorizadas teñen o acceso ós datos persoais.

Os terceiros que poden conseguer acceso ós datos persoais necesariamente son:

 • Persoas que son contratadas para a seguranza técnica do servizo.
 • Procesadores dos pagamentos.

Tódolos datos persoais son almacenados na Unión Europea.

A conservación dos datos persoais

Os datos persoais son almacenados no servizo até que o usuario elimine a súa conta no servizo.

A información dos accesos á cuenta serán almacenados por máis tempo co obxectivo do estabelecemento, exercitamento ou defensa das demandas xudiciais.

Os seus dereitos

O usuario fornece de xeito voluntario acceso ós seus datos persoais. Sen estes datos, o Weblate non podería ofrecer os seus servizos.

Nós desexamos que sempre manteña o control dos seus datos persoais. Por iso vostede ten certos dereitos que lle amparan. Baixo o abeiro de certas circunstancias, vostede pode:

 • Para conseguir o acceso a tódolos teus datos persoais que estamos a empregar ou a procesar, e incluso conseguir unha copia de todo iso (Artigo 15 da RGPD)
 • Corrixir dos datos persoais procesados polo Weblate se cres que teñen erros
 • Pregar que eliminemos os seus datos persoais
 • Restrinxi-lo proceso dos datos persoais
 • Obxecto do procesamento
 • Recibi-los seus datos persoais nun formato de emprego corrente e lexíbel por calquera computador ou para transmitir estes datos persoais cara un fornecedor diferente.

The removal, correction, and retrieval of your Personal Data can be done from the account management, and is fully automated.

Galego