Ir a Weblate! Menu

Condicións e privacidade

Os documentos legais necesarios para ofrecer este servizo. O documento vinculante das Condicións do Servizo está en inglés, as traducións fornécense para a súa comodidade.

Ver a versión en inglés

Condicións do Servizo

Os dereitos e obligacións do usuario e do fornecedor coma resultado do uso do servizo ríxense por estes Termos do Servizo.

Definicións

Nestes Termos do Servizo:

Acordo
significa Acordo de Licenza segundo o artigo 2358 do Código Civil conclúe por e entre o usuario e o fornecedor co consentemento
Código civil
significa o número de lei 89/2012, do Código Civil, tal e coma enmendouse
Consentemento
significa o consentemento do Usuario con estes Termos do Servizo e outros documentos legais expresados marcando a cela de verificación mentres transcorre o rexistro
Cookies
refírese a calquera ficheiro de datos enviado polo servidor web do Servizo ó computador do Usuario ou cara outro dispositivo conectado á Internet, que permita obter unha identificación única do navegador web do Usuario
RGPD
significa o Regulamento da UE No.679/2016, o Regulamento Xeral de Protección de Datos
Licenza
refírese á licenza non exclusiva outorgada polo Fornecedor ó Usuario para o seu uso do Servizo
Fornecedor
significa Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, Número de Rexistro 04705904
Datos persoais
significa que os datos persoais no senso do Regulamento da UE No. 679/2016 inseridos polo Usuario no Servizo e/ou Cookies
Dono
significa o usuario que pode xestiona-lo Proxecto
Proxecto
significa proxecto de tradución xestionado no Servizo
Servizo
significa que a páxina web e os servizos baseados no Weblate son xestionados polo fornecedor
Memoria de tradución
refírese ó servizo opcional da memoria de tradución fornecido polo Weblate
Usuario
significa calquera entidade legal ou individual diferente ó Proveedor, que estea a emprega-lo Servizo
Sistema do Control de Versións (VCS)
o sistema de control das versións distribuído empregado polo proxecto, coma o Git ou o Mercurial

Remate do Acordo da Licenza

Conclúese co Acordo da Licenza ca aceptación do usuario dunha proposta do fornecedor.

Acordo da Licenza

Ó remata-lo Acordo de conformidade co artigo 2.1 deste Acordo, as seguintes disposicións deste artigo 3 dos Termos do Servizo entran en vigor.

O Fornecedor presenta ó Usuario un Contrato de Licenza e o Usuario acepta este Contrato de Licenza, todo iso baixo os termos e condicións estabelecidos nestes Termos de Servizo.

O Fornecedor terá dereito a pechar, axustar, modificar ou facer que o Servizo non esté dispoñíbel no enderezo web en calquera intre.

O Usuario comprométese a emprega-lo Servizo soamente de xeito que non poña en perigo os medios técnicos de software e/ou hardware do Fornecedor e/ou devanditos medios no uso do Fornecedor.

O Usuario comprométese a absterse de emprega-lo Servizo de má fe e/ou de causar de xeito deliberado calquera dano ó Servizo.

O Usuario comprométese a absterse de eludi-los medios de software e/ou hardware técnico do Servizo, de xeito particular os sistemas de seguranza.

Responsabilidade polos danos e prexuízos

O Usuario deixa craro que o Fornecedor non será responsábel de ningún dano feito ó Usuario coma resultado do emprego do Servizo.

Se o Usuario é un empresario, desta maneira renuncia de xeito expreso ó seu dereito de compensación por parte do Fornecedor por danos feitos de xeito inintencionado polo Fornecedor ó Usuario a través do rompemento de calquera obligación contida nestes Termos do Servizo e/ou resultantes polo emprego do Servizo.

Datos persoais

Within the meaning of Article 7 of the GDPR the User hereby gives consent to collecting, storage, and processing of the Personal Data according to the Privacy Policy.

Traducións

O Servizo organiza as traducións en Proxectos individuais, onde o Dono é responsábel na xestión deles e para cumprir con precisión a licenza do Proxecto.

Se non se precisa licenza de tradución significa que as traducións están dispoñíbeis baixo a mesma licenza do proxecto.

Se o Proxecto opta pola Memoria de tradución, a licenza de emprego da tradución outórgase a tódolos usuarios da Memoria de tradución.

O usuario concorda, ó contribuír para un proxecto, ca licenza que o proxecto especificou.

The User agrees to use of name and e-mail as authorship in the VCS commits. The User understands that this grant is non-revocable due to the nature of the VCS.

Cookies

No sentido do artigo 89 da Lei núm. 480/2004 Coll., das comunicacións electrónicas, na súa versión modificada, infórmase ao Usuario de que o Servizo utiliza Cookies.

O Servizo utiliza cookies para persoalizar o contido.

Lei aplicábel

Estas Condicións do Servizo rexeranse polas leis da República Checa con exclusión das regras de conflito.

Calquera liorta que xorda sobre a base do Acordo e/ou destes Termos do Servizo será resolta polo tribunal da República Checa que teña xurisdición ou potestade sustantiva e local.

Efecto

These Terms of Service shall come into force and effect on 15th May 2023.

Directiva de privacidade

Cumprimos ca lei número 679/2016, a normativa xeral da protección de datos, tamén coñecida coma a RGPD. Este documento inclúe as especificacións precisadas.

Control dos datos persoais

Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, número do rexistro 04705904

O Weblate definiu un responsábel de protección de datos que pode ser contactado a través de privacy@weblate.org.

Datos persoais procesados polo Weblate

O Weblate procesa de xeito único os datos persoais que o usuario fornece ó empregalo:

Nome e enderezo do correo electrónico
These are used to identify you in the VCS commits.
Additionally, e-mail is used for notification of watched events.
Contrasinal en forma de 'hash'
Emprégase para autenticar ó usuario se está configurado
Os contrasinais almacénanse con hash usando Argon2.
Enderezo IP e nome do navigador
These are logged in case of important changes to your account (e.g. a password change) to allow diagnosis in case your account is stolen.
Billing info
Necessary details to issue an invoice is collected when purchasing a service from us.

Obxectivo e bases legais para o procesamento dos datos personais

Os seus datos persoais só serán empregados con obxectivos do servizo:

 • por dar os nosos servizos no "Servizo", para contactar con problemas dos nosos servizos (tamén coma método de correos elec. e mensaxes) e para asegura-las funcionalidades técnicas do noso servizo cumpren cas obrigas contractuais e precontractuais (Artigo 6 (1) b. RGPD)
 • para analizar o teu emprego dos servizos e mellorar os nosos servizos (Artigo 6 (1) b. e f. RGPD)
 • co teu consentemento expreso ou indicación de facer as nosas actividades de negocio ou enviar boletíns de novas (Artigo 6 (1) a. RGPD)

Acceso ós datos persoais

A empresa fixo os esforzos precisados para protexer os datos persoais. Só persoas autorizadas teñen o acceso ós datos persoais.

Os terceiros que poden conseguer acceso ós datos persoais necesariamente son:

 • Persoas que son contratadas para a seguranza técnica do servizo.
 • If you purchase a service from us, a payment processor gets essential access to your Personal Data, limited to the bare minimum needed to process your payment.

Tódolos datos persoais son almacenados na Unión Europea.

Disclosure of the Personal Data

The Personal Data might be disclosed to third parties in limited circumstances when the Controller has a good faith belief it is required by law, such as under a subpoena or other judicial or administrative order.

In case the Controller is required by law to disclose the Personal Data, an attempt will be made to provide the User with prior notice by e-mail (unless the Controller is prohibited, or it would be futile) that a request for the Personal Data has been made to allow the User to object to the disclosure. If the User does not challenge the disclosure request, the Controller may be legally required to turn over the Personal Data.

A conservación dos datos persoais

Os datos persoais son almacenados no servizo até que o usuario elimine a súa conta no servizo.

Access log info might be collected for a longer period for the purpose of establishing, exercising or defending legal claims.

Os seus dereitos

O usuario fornece de xeito voluntario acceso ós seus datos persoais. Sen estes datos, o Weblate non podería ofrecer os seus servizos.

Nós desexamos que sempre manteña o control dos seus datos persoais. Por iso vostede ten certos dereitos que lle amparan. Baixo o abeiro de certas circunstancias, vostede pode:

 • Para conseguir o acceso a tódolos teus datos persoais que estamos a empregar ou a procesar, e incluso conseguir unha copia de todo iso (Artigo 15 da RGPD)
 • Corrixir dos datos persoais procesados polo Weblate se cres que teñen erros
 • Pregar que eliminemos os seus datos persoais
 • Restrinxi-lo proceso dos datos persoais
 • Obxecto do procesamento
 • Recibi-los seus datos persoais nun formato de emprego corrente e lexíbel por calquera computador ou para transmitir estes datos persoais cara un fornecedor diferente.

A eliminación, corrección e recuperación dos seus datos persoais pódese facer desde a xestión da conta e estopase enteira automatizada.

Galego