תכונות Weblate

Weblate הנה כלי תרגום עשיר בתכונות בסיוע מחשב.

צפייה בתיעוד