Weblate

Weblate היא מערכת חופשית מבוססת מנשק דפדפן לניהול תרגומים.

התנסות בהדגמה שלנו הצגת תכניות אירוח הורדות

מערכת Weblate היא למעשה כלי תרגומים נגיש דרך הדפדפן עם שילוב הדוק מול מערכת ניהול גרסאות. ל־Weblate מנשק משתמש פשוט ונקי והמערכת מאפשר הפצה של תרגומים בין רכיבים שונים, בדיקות איכות וקישור אוטומטי לקובצי מקור.

צילום מסך של Weblate

הצגת תכונות נוספות…

רשימת הגופים שמשתמשים ב־Weblate, נשמח לראות בה גם אותך!