Испробајте Веблејт

Weblate has useful features for every crowdsourced localization.

Испробајте Веблејт

Hosted Weblate

Try Weblate on the Hosted Weblate server. Register there and work under your username, you can play in the sandbox project.

Screenshots

Сопствени преводи Контекст превода Преглед пројекта Речник Провере Промоција Addons Аутоматско превођење Извоз и увоз Управљање корисницима