Pröva Weblate

Weblate är lätt att distribuera som en appliance.

Prova vår demo

Demo-server

Prova på Weblate på vår demo-server. Registrera dig där och arbeta under ditt användarnamn eller bara använda kontot demo med lösenordet demo.

För att testa granskningsflödet där, logga in med användarnamnet: review och lösenordet: review.

Verktyg

Kolla på hämtningssidan för verktyg, som ger ett enkelt sätt att sjösätta Weblate i molnet.