Hai Weblate! Menu

Termeni și confidențialitate

Documentele legale necesare pentru a oferi acest serviciu. Termenii și condițiile de furnizare a serviciilor este în limba engleză, iar traducerile sunt furnizate pentru confortul dumneavoastră.

Vezi versiunea în limba engleză

Termeni de utilizare

Drepturile și obligațiile Utilizatorului și ale Furnizorului care rezultă din utilizarea Serviciului sunt guvernate de acești Termeni de utilizare.

Descriere

În acești Termeni de utilizare:

Acord
înseamnă Contractul de Licență în sensul articolului 2358 și următoarele din Codul Civil încheiat între Utilizator și Prestator cu acordul acestuia
Codul civil
înseamnă Legea nr. 89/2012 privind Codul civil, astfel cum a fost modificată
Consimțământ
înseamnă consimțământul Utilizatorului cu privire la acești Termeni de utilizare și alte documente legale exprimat prin bifarea căsuței de selectare în timpul înregistrării
Cookies
înseamnă orice fișier de date trimis de către serverul web al Serviciului către computerul Utilizatorului sau alt dispozitiv conectat la Internet, care permite obținerea unei identificări unice a browserului web al Utilizatorului
GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor)
înseamnă Regulamentul UE nr. 679/2016, Regulamentul general privind protecția datelor
Licență
înseamnă licența neexclusivă acordată de către Furnizor Utilizatorului pentru utilizarea Serviciului
Furnizor
înseamnă Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, Reg. nr. 04705904
Date personale
înseamnă datele cu caracter personal în sensul Regulamentului UE nr. 679/2016 introduse de către Utilizator în Serviciu și/sau Cookie-uri
Proprietar
înseamnă utilizatorul care poate gestiona proiectul
Proiect
înseamnă proiectul de traducere operat în cadrul Serviciului
Serviciu
înseamnă site-ul web și serviciile bazate pe Weblate operate de către Furnizor
Memorie de traducere
înseamnă serviciul opțional de memorie de traducere furnizat în cadrul Weblate
Utilizator
înseamnă orice entitate juridică sau persoană fizică, alta decât Furnizorul, care utilizează Serviciul
VCS
înseamnă sistemul distribuit de control al versiunilor utilizat de proiect, cum ar fi Git sau Mercurial

Încheierea contractului de licență

Contractul de licență se încheie în momentul acceptării de către utilizator a ofertei furnizorului.

Acord de licență

Prin încheierea acordului în temeiul articolului 2.1 din prezentul acord, intră în vigoare următoarele dispoziții ale prezentului articol 3 din condițiile de prestare a serviciilor.

Furnizorul prezintă Utilizatorului un Contract de licență, iar Utilizatorul acceptă acest Contract de licență, toate acestea în termenii și condițiile prevăzute în acești Termeni de utilizare.

Furnizorul are dreptul de a închide, ajusta, modifica sau face indisponibil serviciul pe adresa web în orice moment.

Utilizatorul este de acord să utilizeze Serviciul numai într-un mod care să nu pună în pericol mijloacele tehnice software și/sau hardware ale Prestatorului și/sau mijloacele de acest tip aflate în folosința Prestatorului.

Utilizatorul este de acord să se abțină de la utilizarea Serviciului cu rea-credință și/sau de la provocarea deliberată de daune Serviciului.

Utilizatorul este de acord să se abțină de la ocolirea mijloacelor software și/sau a mijloacelor tehnice hardware ale serviciului, în special a sistemelor de securitate.

Răspunderea pentru pagube

Prin prezenta, utilizatorul declară de necontestat că prestatorul nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu cauzat utilizatorului ca urmare a utilizării serviciului.

În cazul în care utilizatorul este un întreprinzător, acesta renunță în mod expres la dreptul său la despăgubiri din partea prestatorului pentru daunele cauzate în mod neintenționat de către prestator utilizatorului prin încălcarea oricărei obligații conținute în acești Termeni și condiții de utilizare a serviciului și/sau rezultate din utilizarea serviciului.

Date personale

Within the meaning of Article 7 of the GDPR the User hereby gives consent to collecting, storage, and processing of the Personal Data according to the Privacy Policy.

Traduceri

Serviciul organizează traducerile în proiecte individuale, unde proprietarul este responsabil pentru gestionarea acestora și pentru specificarea exactă a licenței proiectului.

Nespecificarea licenței de traducere înseamnă că traducerile sunt disponibile sub aceeași licență ca și proiectul dat.

În cazul în care proiectul optează pentru memoria de traducere, licența de utilizare a traducerii este acordată tuturor utilizatorilor memoriei de traducere.

Utilizatorul este de acord, în momentul în care contribuie la un proiect, cu licența specificată de proiect.

The User agrees to use of name and e-mail as authorship in the VCS commits. The User understands that this grant is non-revocable due to the nature of the VCS.

Cookies

În sensul articolului 89 din Legea nr. 480/2004 privind comunicațiile electronice, cu modificările ulterioare, utilizatorul este informat că serviciul utilizează module cookie.

Serviciul utilizează module cookie pentru a personaliza conținutul.

Legea aplicabilă

Acești Termeni și condiții de utilizare sunt guvernate de legile Republicii Cehe, cu excluderea normelor de conflict.

Orice litigii care apar în baza acordului și/sau a prezentelor condiții de utilizare vor fi soluționate de către instanța de judecată din Republica Cehă care are jurisdicție materială și locală.

Efectul

These Terms of Service shall come into force and effect on 15th May 2023.

Politica de confidențialitate

Respectăm Regulamentul nr. 679/2016, Regulamentul general privind protecția datelor, cunoscut și sub numele de GDPR. Acest document include specificațiile necesare.

Administrator de date cu caracter personal

Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, Reg. No. 04705904

Weblate a numit un responsabil cu protecția datelor, care poate fi contactat prin privacy@weblate.org.

Date cu caracter personal prelucrate de Weblate

Weblate prelucrează numai datele cu caracter personal pe care utilizatorul le furnizează prin utilizarea acestuia:

Numele și adresa de e-mail
Acestea sunt folosite pentru a vă identifica în cadrul editărilor VCS.
În plus, e-mailul este utilizat pentru notificarea evenimentelor urmărite.
Parola în formă hașurată
Utilizat pentru a autentifica utilizatorul, dacă este configurat
Parolele sunt stocate sub formă de hash folosind Argon2.
Adresa IP și numele browserului
Acestea sunt înregistrate în cazul unor modificări importante ale contului dvs. (de exemplu, schimbarea parolei) pentru a permite diagnosticarea în cazul în care contul dvs. este furat.
Informații de facturare
Necessary details to issue an invoice is collected when purchasing a service from us.

Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale vor fi utilizate în scopul Serviciului:

Accesul la datele cu caracter personal

Operatorul a luat toate măsurile tehnice rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal. Numai persoanele autorizate pot avea acces la datele cu caracter personal.

Terțele părți care pot avea acces la datele cu caracter personal atunci când este necesar sunt:

  • Persoanele contractate pentru asigurarea tehnică a serviciului.
  • If you purchase a service from us, a payment processor gets essential access to your Personal Data, limited to the bare minimum needed to process your payment.

Toate datele cu caracter personal sunt stocate în Uniunea Europeană.

Disclosure of the Personal Data

The Personal Data might be disclosed to third parties in limited circumstances when the Controller has a good faith belief it is required by law, such as under a subpoena or other judicial or administrative order.

In case the Controller is required by law to disclose the Personal Data, an attempt will be made to provide the User with prior notice by e-mail (unless the Controller is prohibited, or it would be futile) that a request for the Personal Data has been made to allow the User to object to the disclosure. If the User does not challenge the disclosure request, the Controller may be legally required to turn over the Personal Data.

Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt stocate în Serviciu până când utilizatorul își șterge contul din serviciu.

Access log info might be collected for a longer period for the purpose of establishing, exercising or defending legal claims.

Drepturile dumneavoastră

Utilizatorul oferă utilizarea datelor cu caracter personal în mod voluntar. Fără aceste Date cu caracter personal, Weblate nu este în măsură să furnizeze serviciile noastre.

Dorim ca dumneavoastră să dețineți întotdeauna controlul asupra datelor dumneavoastră personale. În acest scop, aveți anumite drepturi care vă permit acest lucru. În anumite condiții, puteți:

  • Obțineți acces la toate datele dvs. personale pe care Weblate le utilizează sau le procesează și chiar obțineți o copie a tuturor acestora (Articolul 15 GDPR(Regulamentul general privind protecția datelor))
  • Corectați datele cu caracter personal pe care Weblate le procesează dacă credeți că există greșeli
  • Să ne ordonați să vă ștergem datele personale
  • Restricționați prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Obiecție la prelucrare
  • să primiți datele dvs. personale într-un format utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date personale unui alt furnizor.

Înlăturarea, corectarea și recuperarea datelor tale personale se poate face din gestionarea contului și este complet automatizată.

Română