Autentificare Menu

Termeni și confidențialitate

Documentele legale necesare pentru a oferi acest serviciu. Documentul Termenilor serviciului de furnizare a serviciilor este în limba engleză, iar traducerile sunt furnizate pentru confortul tău.

Vezi versiunea în limba engleză

Termeni serviciu

Drepturile și obligațiile Utilizatorului și ale Furnizorului care rezultă din utilizarea Serviciului sunt guvernate de acești Termeni de utilizare.

Definiții

În acești Termeni de utilizare:

Acord
înseamnă Contractul de Licență în sensul articolului 2358 și următoarele din Codul Civil încheiat între Utilizator și Prestator cu acordul acestuia
Cod civil
înseamnă Legea nr. 89/2012 privind Codul civil, astfel cum a fost modificată
Consimțământ
înseamnă consimțământul Utilizatorului cu privire la acești Termeni de utilizare și alte documente legale exprimat prin bifarea căsuței de selectare în timpul înregistrării
Cookies
înseamnă orice fișier de date trimis de către serverul web al Serviciului către computerul Utilizatorului sau alt dispozitiv conectat la Internet, care permite obținerea unei identificări unice a navigatorului web al Utilizatorului
GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor)
înseamnă Regulamentul UE nr. 679/2016, Regulamentul general privind protecția datelor
Licență
înseamnă licența neexclusivă acordată de către Furnizor Utilizatorului pentru utilizarea Serviciului
Furnizor
înseamnă Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, nr.reg.com. 04705904
Date personale
înseamnă datele cu caracter personal în sensul Regulamentului UE nr. 679/2016 introduse de către Utilizator în Serviciu și/sau Cookie-uri
Proprietar
înseamnă utilizatorul care poate gestiona proiectul
Proiect
înseamnă proiectul de traducere operat în cadrul Serviciului
Serviciu
înseamnă site-ul web și serviciile bazate pe Weblate operate de către Furnizor
Memorie de traducere
înseamnă serviciul opțional de memorie de traducere furnizat în cadrul Weblate
Utilizator
înseamnă orice entitate juridică sau persoană fizică, alta decât Furnizorul, care utilizează Serviciul
SCV
înseamnă sistemul distribuit de control al versiunilor utilizat de proiect, cum ar fi Git sau Mercurial

Încheierea contractului de licență

Contractul de licență se încheie în momentul acceptării de către utilizator a ofertei furnizorului.

Acord de licență

Prin încheierea acordului în temeiul articolului 2.1 din prezentul acord, intră în vigoare următoarele dispoziții ale prezentului articol 3 din condițiile de prestare a serviciilor.

Furnizorul prezintă Utilizatorului un Contract de licență, iar Utilizatorul acceptă acest Contract de licență, toate acestea în termenii și condițiile prevăzute în acești Termeni de utilizare.

Furnizorul are dreptul de a închide, ajusta, modifica sau face indisponibil serviciul pe adresa web în orice moment.

Utilizatorul este de acord să utilizeze Serviciul numai într-un mod care să nu pună în pericol mijloacele tehnice software și/sau hardware ale Prestatorului și/sau mijloacele de acest tip aflate în folosința Prestatorului.

Utilizatorul este de acord să se abțină de la utilizarea Serviciului cu rea-credință și/sau de la provocarea deliberată de daune Serviciului.

Utilizatorul este de acord să se abțină de la ocolirea mijloacelor software și/sau a mijloacelor tehnice hardware ale serviciului, în special a sistemelor de securitate.

Răspunderea pentru pagube

Prin prezenta, utilizatorul declară de necontestat că prestatorul nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu cauzat utilizatorului ca urmare a utilizării serviciului.

În cazul în care utilizatorul este un întreprinzător, acesta renunță în mod expres la dreptul său la despăgubiri din partea prestatorului pentru daunele cauzate în mod neintenționat de către prestator utilizatorului prin încălcarea oricărei obligații conținute în acești Termeni și condiții de utilizare a serviciului și/sau rezultate din utilizarea serviciului.

Date personale

În sensul Articolul 7 din GDPR, utilizatorul își dă consimțământul pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Politica de confidențialitate.

Traduceri

Serviciul organizează traducerile în proiecte individuale, unde proprietarul este responsabil pentru gestionarea acestora și pentru specificarea exactă a licenței proiectului.

Nespecificarea licenței de traducere înseamnă că traducerile sunt disponibile sub aceeași licență ca și proiectul dat.

În cazul în care proiectul optează pentru memoria de traducere, licența de utilizare a traducerii este acordată tuturor utilizatorilor memoriei de traducere.

Utilizatorul este de acord, în momentul în care contribuie la un proiect, cu licența specificată de proiect.

Utilizatorul este de acord cu utilizarea numelui și a adresei de e-mail ca autor în comiterile SCV. Utilizatorul înțelege că acest acord este irevocabil datorită naturii SCV.

Cookies

În sensul articolului 89 din Legea nr. 480/2004 privind comunicațiile electronice, cu modificările ulterioare, utilizatorul este informat că serviciul utilizează module cookie.

Serviciul utilizează module cookie pentru a personaliza conținutul.

Lege aplicabilă

Acești Termeni și condiții de utilizare sunt guvernate de legile Republicii Cehe, cu excluderea normelor de conflict.

Orice litigii care apar în baza acordului și/sau a prezentelor condiții de utilizare vor fi soluționate de către instanța de judecată din Republica Cehă care are jurisdicție materială și locală.

Efect

Acești Termeni și condiții de utilizare intră în vigoare la data de 15 mai 2023.

Politică de confidențialitate

Respectăm Regulamentul nr. 679/2016, Regulamentul general privind protecția datelor, cunoscut și sub numele de GDPR. Acest document include specificațiile necesare.

Administrator de date cu caracter personal

Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, nr.reg.com. 04705904

Weblate a numit un responsabil cu protecția datelor, care poate fi contactat prin privacy@weblate.org.

Date cu caracter personal prelucrate de Weblate

Weblate prelucrează numai datele cu caracter personal pe care utilizatorul le furnizează prin utilizarea acestuia:

Nume și adresă de e-mail
Acestea sunt folosite pentru a te identifica în cadrul editărilor SCV.
În plus, e-mailul este utilizat pentru notificarea evenimentelor urmărite.
Parola în formă hașurată
Utilizat pentru a autentifica utilizatorul, dacă este configurat
Parolele sunt stocate sub formă de hash folosind Argon2.
Adresa IP și nume navigator
These are logged in case of important changes to your account (e.g. a password change) to allow diagnosis in case your account is stolen.
Informații de facturare
Detaliile necesare pentru a emite o factură sunt colectate atunci când achiziționezi un serviciu de la noi.

Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele tale personale vor fi utilizate în scopul serviciului:

Acces la datele cu caracter personal

Operatorul a luat toate măsurile tehnice rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal. Numai persoanele autorizate pot avea acces la datele cu caracter personal.

Terțele părți care pot avea acces la datele cu caracter personal atunci când este necesar sunt:

  • Persoanele contractate pentru asigurarea tehnică a serviciului.
  • If you purchase a service from us, a payment processor gets essential access to your Personal Data, limited to the bare minimum needed to process your payment.

Toate datele cu caracter personal sunt stocate în Uniunea Europeană.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ar putea fi dezvăluite unor terțe părți în circumstanțe limitate, atunci când Operatorul crede cu bună credință că acest lucru este cerut de lege, cum ar fi în temeiul unei citații sau al unui alt ordin judecătoresc sau administrativ.

În cazul în care Operatorul este obligat prin lege să divulge datele cu caracter personal, se va încerca să se furnizeze utilizatorului o notificare prealabilă prin e-mail (cu excepția cazului în care Operatorului îi este interzis sau ar fi inutil) că a fost făcută o cerere pentru datele cu caracter personal pentru a permite utilizatorului să se opună divulgării. În cazul în care utilizatorul nu contestă cererea de divulgare, Operatorul poate fi obligat prin lege să predea datele cu caracter personal.

Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt stocate în Serviciu până când utilizatorul își șterge contul din serviciu.

Informațiile din jurnalul de acces ar putea fi colectate pentru o perioadă mai lungă de timp în scopul stabilirii, exercitării sau apărării unor pretenții legale.

Drepturile tale

Utilizatorul oferă utilizarea datelor cu caracter personal în mod voluntar. Fără aceste date cu caracter personal, Weblate nu este în măsură să furnizeze serviciile noastre.

Dorim ca tu să deții întotdeauna controlul asupra datelor tale personale. În acest scop, ai anumite drepturi care îți permit acest lucru. În anumite condiții, poți:

  • Să obții acces la toate datele tale personale pe care Weblate le utilizează sau le procesează și chiar poți obține o copie a tuturor acestora (Articolul 15 GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor))
  • Să corectezi datele cu caracter personal pe care Weblate le procesează dacă crezi că există greșeli
  • Să ne impui să-ți ștergem datele personale
  • Să restricționezi prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Să obiectezi prelucrarea
  • Să primești datele tale personale într-un format utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiți aceste date personale unui alt furnizor.

Eliminarea, corectarea și recuperarea datelor tale personale se poate face din gestionarea contului și este complet automatizată.

Română