Нумо до Weblate! Menu

Умови та конфіденційність

Потрібні юридичні документи для надання цієї послуги. Документ "Умови обслуговування" є офіційним англійською мовою, переклади надаються для Вашої зручності.

Переглянути англійську версію

Умови обслуговування

Права та обов'язки Користувача і Постачальника, що виникають в результаті використання Послуг, регулюються цими Умовами обслуговування.

Означення

У цих умовах надання послуг:

Угода
означає ліцензійну угоду за змістом статті 2358 і далі Цивільного кодексу, укладену між Користувачем і Постачальником за згодою
Цивільний кодекс
означає закон № 89/2012 Coll., Цивільний кодекс, зі внесеними змінами
Згода
означає згоду Користувача з цими Умовами обслуговування та іншими юридичними документами, виражена шляхом установлення прапорця під час реєстрації
Куки
означає будь-який файл даних, який передається вебсервером Служби на комп'ютер користувача від іншого пристрою, під'єднаного до Інтернету, що дозволяє отримати унікальну ідентифікацію веббраузера Користувача
GDPR
означає регламент № 679/2016, General Data Protection Regulation, відомий як GDPR
Ліцензія
означає не виняткову ліцензію, видану Постачальником Користувачеві для користування Послугою
Постачальник
означає Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, рег. №. 04705904
Персональні дані
означає, що особисті дані відповідно до змісту Закону EU Regulation No. 679/2016 Coll., Про захист особистих даних, з поправками, надані Користувачем Послуги і/або включені в файли реп'яшків
Власник
означає Користувача, який може управляти проєктом
Проєкт
означає проєкт перекладу, що здійснюється цією службою
Служба
означає вебсайт і послуги, засновані на Weblate, що управляються Постачальником
Пам'ять перекладів
означає додаткову послугу накопичувача перекладів, що надається компанією Weblate
Користувач
означає будь-яку юридичну або фізичну особу, відмінну від Постачальника, який використовує Послугу
VCS
означає розподілену систему контролю версій, яка використовується Проєктом, таку як Git або Mercurial

Висновок ліцензійної угоди

Ліцензійна угода набирає чинності з моменту прийняття Користувачем пропозиції Постачальника.

Ліцензійна угода

Укладаючи Угоду відповідно до статті 2.1 цієї Угоди, набирають чинності наступні положення цієї статті 3 Умов обслуговування.

Постачальник надає Користувачеві ліцензійні угоди, а Користувач приймає ліцензію, повністю на умовах і положеннях, викладених у цих Умовах обслуговування.

Постачальник має право вимкнути, регулювати, змінити або зробити Послугу недоступною на вебадресі в будь-який час.

Користувач зобов'язується використовувати Послугу тільки таким чином, що не ставить під загрозу технічне програмне забезпечення та / або апаратні засоби Постачальника та / або такі кошти в користуванні Постачальника.

Користувач погоджується утримуватися від недобросовісного використання Послуги і / або навмисного заподіяння будь-якої шкоди Службі.

Користувач погоджується утримуватися від обходу програмних і / або технічних засобів Служби, зокрема, систем безпеки.

Відповідальність за шкоду

Користувача цим безперечно підтверджує, що Постачальник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві в результаті користування Послугою.

Якщо Користувач є підприємцем, він недвозначно відмовляється від свого права на отримання компенсації від Постачальника за шкоду, ненавмисно заподіяну Постачальником Користувачеві в результаті порушення будь-яких зобов'язань, що містяться в цих Умовах обслуговування і / або виниклих в результаті використання Послуги.

Персональні дані

У межах значення Статті 7 GDPR Користувач надає згоду на збирання, зберігання та обробку особистих даних відповідно до Правил конфіденційності.

Переклади

Служба організовує переклади всередині окремих Проєктів, де Власник несе відповідальність за управління ними й точне зазначення ліцензії Проєкту.

Відсутність вказівки ліцензії на переклад означає, що переклади доступні з тією самою ліцензією, що і сам проєкт.

Якщо проєкт вибирає Пам'ять перекладів, ліцензія на використання перекладу надається всім користувачам пам'яті перекладів.

Користувач погоджується з ліцензією, зазначеної Проєктом при внесенні вкладу в Проєкт.

Користувач погоджується на використання свого імені та електронної пошти для вказівки авторства в VCS-поданнях. Користувач розуміє, що даний дозвіл є безвідкличним через суть VCS.

Куки

За змістом ст. 89 Закону №480/2004 Coll, про електронні комунікації, з поправками, Користувача має бути повідомлено про те, що Служба використовує куки.

Служба використовує файли кук для персоналізації вмісту.

Застосовний закон

Поточні Умови регулюють законодавством Чеської Республіки за винятком суперечливих правил.

Будь-які суперечки, які виникають на основі Договору та / або чинних Умов надання послуг, вирішуються в суді Чеської Республіки, включаючи головний та місцеві суди.

Дія

Поточні Умови обслуговування набувають чинності з 15 травня 2023 року.

Політика приватності

Ми дотримуємося Постанови № 679/2016 (Загальний регламент про захист даних, також відомий як GDPR). Цей документ містить необхідні специфікації.

Управління особистими даними

Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, реєстр. №. 04705904

У нас міститься службовець із захисту даних. З ним можна зв'язатися за допомогою privacy@weblate.org.

Особисті дані, які ми опрацьовуємо

Ми опрацьовуємо лише ті особисті дані, які користувач надає нам шляхом використання наших послуг:

Ім'я користувача та електронна пошта
Використовуються для ідентифікації вас під час під зміни коду VCS.
Крім того, адреса ел. пошти використовується для сповіщень.
Пароль у гешованій формі
Використовується для розпізнавання користувача, якщо налаштовано
Хеші паролів зберігаються з використанням Argon2.
IP адреса і назва вебпереглядача
These are logged in case of important changes to your account (e.g. a password change) to allow diagnosis in case your account is stolen.
Платіжні відомості
При придбанні наших послуг ми збираємо потрібні для надання рахунку-фактури дані.

Ціль і правова основа опрацювання особистих даних

Ваші особисті дані використовуються з такою ціллю:

 • для надання наших служб в рамках Послуги, для зв'язку з вами з питань, що стосуються наших послуг (в тому числі за допомогою ел. пошти й обміну повідомленнями), і для забезпечення технічної функціональності наших служб при виконанні договірних або переддоговірних зобов'язань (Стаття 6 (1) b. GDPR)
 • для аналізу вашого використання наших послуг і покращення наших послуг (стаття 6 (1) b. і f GDPR)
 • з вашої явної згоди або вказівкою для здійснення нашої підприємницької діяльності або відправляти вам бюлетені (Стаття 6 1) a. GDPR)

Доступ до особистих даних

Контролер зробив всі розумні технічні засоби для захисту особистих даних. Доступ до особистих даних можуть лише уповноважені особи.

Сторонні особи, які при необхідності можуть отримати доступ до особистих даних:

 • Особи, з якими укладено контракт на технічне забезпечення послуг.
 • If you purchase a service from us, a payment processor gets essential access to your Personal Data, limited to the bare minimum needed to process your payment.

Все особисті дані зберігаються в Європейському Союзі.

Розкриття особистих даних

Особисті дані може бути розкрито для сторонніх осіб у обмежених випадках, коли Контролер має певність, що це потрібно за законом, зокрема у випадках отримання повісток або інших юридичних або адміністративних приписів.

Якщо Контролерові за законом слід розкрити особисті дані, буде зроблено попередню спробу надати користувачеві сповіщення електронною поштою (якщо це не заборонено для Контролера або не є марним) про те, що надійшов запит щодо особистих даних, щоб користувач міг заперечити проти розкриття цих даних. Якщо користувач не оскаржить запиту щодо розкриття, у Контролера можуть виникнути юридичні зобов'язання щодо розкриття особистих даних.

Право зберігання особистих даних

Особисті дані зберігаються службою до тих пір, поки відвідувач не видалить свій обліковий запис.

Доступ до відомостей про вхід може бути отриманий на триваліший період часу з ціллю пред'явлення, здійснення або захисту за судовими позовами.

Ваші права

Користувач надає в користування особисті дані добровільно. Без цих особистих відомостей Weblate не в змозі надавати послуги.

Ми хочемо, щоб ви завжди управляли своїми особистими даними. З цією метою, у вас є відповідні права, які дозволяють це. При певних умовах ви можете:

 • Отримати доступ до всіх ваших особистих даних, які ми використовуємо або обробляємо, і навіть отримати їх копії (Стаття 15 GDPR)
 • Коригувати особисті дані, які обробляє Weblate, якщо ви вважаєте, що вони містять помилки
 • Наказати нам видалити ваші особисті дані
 • Обмежити опрацювання особистих даних
 • Обʼєкт для опрацювання
 • Отримати свої особисті дані в загальновживаному і машиночитному форматі або передати ці особисті дані іншому постачальнику.

Вилучення, виправлення та отримання ваших особистих даних можна виконувати за допомогою сторінки керування обліковим записом. Обробку даних повністю автоматизовано.

Українська