Idi na Weblate! Menu

Uvjeti i privatnost

Potrebni pravni dokumenti za pružanje ove usluge. Dokument „Uvjeti usluge” mjerodavan je na engleskom jeziku, za lakše razumijevanje nude se prijevodi.

Pogledaj englesku verziju

Uvjeti usluge

Prava i obveze korisnika i pružatelja usluga koji proizlaze iz korištenja usluge, uređeni su ovim uvjetima pružanja usluge.

Definicije

U ovim uvjetima pružanja usluge:

Ugovor
znači licencni ugovori u smislu Građanskog zakonika članak 2358 i slijedeće, sklopljenog između i između korisnika i pružatelja nakon suglasnosti
Građanski zakonik
znači Zakon br. 89/2012 zbirka, Građanski zakonik, s promjenama i dopunama
Odobrenje
znači prihvaćanje ovih uvjeta pružanja usluge i drugih pravnih dokumenata, označavanjem potvrdnog okvira prilikom registracije
Kolačići
znači bilo koju datoteku podataka koju web poslužitelj usluge šalje korisnikovom računalu ili drugom uređaju spojenom na internet, koji omogućava dobivanje jedinstvene identifikacije korisnikovog preglednika
Opće uredbe o zaštiti podataka
znači EU uredba br. 679/2016, Opća uredba o zaštiti podataka
Licenca
znači neekskluzivna licenca koju pružatelj usluga dodijeljuje korisniku za korištenje usluge
Pružatelj usluge
znači Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, reg. br. 04705904
Osobni podatci
znači osobni podatci u smislu EU uredbe br. 679/2016 koje je korisnik upisao u uslugu i/ili kolačiće
Vlasnik
znači korisnik koji upravlja projektom
Projekt
znači prevodilački projekt koji se obavlja na usluzi
Usluga
znači web mjesto i usluge temeljene na Weblateu kojima upravlja pružatelj usluge
Prevodilačka memorija
znači opcionalna usluga prevodilačke memorije omogućena unutar Weblatea
Korisnik
znači bilo koji pravni subjekt ili fizička osoba koja nije pružatelj usluge, a koja koristi uslugu
Sustav za kontrolu verzija
znači distribuirani sustav za kontrolu verzija koji se koristi u projektu, kao što su Git ili Mercurial

Sklapanje licencnog ugovora

Licencni ugovor je sklopljen nakon što korisnik prihvati ponudu pružatelja usluge.

Licencni ugovor

Sklapanjem sporazuma prema članku 2.1 ovog ugovora, na snagu stupaju sljedeće odredbe članka 3. ovih uvjeta pružanja usluge.

Pružatelj pruža korisniku licencni ugovor, a korisnik prihvaća ovaj licencni ugovor, a sve to pod uvjetima i odredbama navedenim u ovim uvjetima pružanja usluge.

Pružatelj ima pravo u bilo kojem trenutku isključiti, prilagoditi, izmijeniti ili učiniti uslugu nedostupnom na web adresi.

Korisnik se slaže da će koristiti uslugu samo na način koji ne dovodi u opasnost tehnički softver i/ili hardverska sredstva pružatelja i/ili takva sredstva koja pružatelj koristi.

Korisnik se slaže da neće zlonamjerno koristiti uslugu i/ili namjerno uzrokovati bilo kakvu štetu usluzi.

Korisnik se slaže da neće zaobilaziti softverska i/ili tehnička hardverska sredstva usluge, izričito sigurnosne sustave.

Odgovornost za štetu

Korisnik ovime neosporno potvrđuje, da pružatelj usluga ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korisniku kao rezultat korištenja usluge.

Ako je korisnik poduzetnik, ovime se izričito odriče svog prava na naknadu od pružatelja usluge za nenamjerne štete koju je pružatelj prouzročio korisniku kršenjem bilo koje obveze sadržane u ovim uvjetima pružanja usluge i/ili koja proizlazi iz korištenja usluge.

Osobni podatci

U smislu članka 7 GDPR-a, korisnik ovime daje privolu za prikupljanje, spremanje i obradu osobnih podataka u skladu s Politikom privatnosti.

Prijevodi

Usluga organizira prijevod u pojedinačne projekte, gdje je vlasnik odgovoran za njihovo upravljanje i za točno određivanje licence projekta.

Ne određivanje licence za prijevod znači, da su prijevodi dostupni pod istom licencom kao i sam projekt.

Ako se projekt opredijeli za upotrebu prevodilačke memorije, licenca za korištenje prijevoda dodjeljuje se svim korisnicima prevodilačke memorije.

Nakon doprinošenja projektu, korisnik se slaže s licencom koju je projekt odredio.

Korisnik pristaje koristiti ime i e-adresu kao autorstvo promjena u sustavu za kontrolu verzija. Korisnik razumije da se ova dozvola ne može opozvati zbog same prirode sustava za kontrolu verzija.

Kolačići

U smislu članka 89. Zakona br. 480/2004 zbirka, o elektroničkoj komunikaciji, s promjenama i dopunama, korisnik je obaviješten da usluga koristi kolačiće.

Usluga koristi kolačiće za personaliziranje sadržaja.

Mjerodavno pravo

Ovi uvjeti pružanja usluga uređeni su zakonima Republike Češke, osim spornih pravila.

Sve sporove koji proizlaze na temelju sporazuma i/ili ovih uvjeta pružanja usluge rješava sud Republike Češke koji ima materijalnu i lokalnu nadležnost.

Stupanje na snagu

Ovi uvjeti usluge stupaju na snagu 15. svibnja 2023.

Politika privatnosti

Pridržavamo se uredbe br. 679/2016, Opće uredbe o zaštiti podataka (engl. kratica GDPR). Ovaj dokument uključuje potrebne specifikacije.

Kontrolor osobnih podataka

Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, reg. br. 04705904

Weblate je imenovao službenu osobu za zaštitu podataka, a može je se kontaktirati putem privacy@weblate.org.

Osobni podatci koje Weblate obrađuje

Weblate obrađuje samo osobne podatke koje korisnik pruža pri upotrebi Weblatea:

Ime i e-adresa
Ovi se podatci koriste kako bi te se identificiralo u promjenama u sustavu za kontrolu verzija.
Dodatno tome se koristi e-mail za obavijesti praćenih događaja.
Šifrirana lozinka
Koristi se za autentifikaciju korisnika, ako je konfigurirano
Lozinke se spremaju šifrirano pomoću Argon2.
IP adresa i ime preglednika
These are logged in case of important changes to your account (e.g. a password change) to allow diagnosis in case your account is stolen.
Podatci naplate
Potrebni podatci za izdavanje računa prikupljaju se prilikom kupnje jedne od naših usluga.

Svrha i pravna osnova za obradu osobnih podataka

U svrhu pružanja usluge, tvoji će se osobni podatci koristiti za:

Pristup osobnim podatcima

Kontrolor je poduzeo sve odgovarajuće tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka. Samo ovlaštene osobe imaju pristup osobnim podatcima.

Treće strane koje po potrebi mogu dobiti pristup osobnim podatcima su:

  • Osobe s kojima je zaključen ugovor za tehničko osiguravanje usluge.
  • If you purchase a service from us, a payment processor gets essential access to your Personal Data, limited to the bare minimum needed to process your payment.

Svi osobni podatci se spremaju u Europskoj uniji.

Otkrivanje osobnih podataka

Osobni podatci se mogu otkriti trećim stranama u ograničenim okolnostima kada kontrolor u dobroj vjeri vjeruje da to zahtijeva zakon, kao što je sudski poziv ili jedan drugi sudski ili administrativni nalog.

U slučaju da kontrolor na osnovi zakona mora otkriti osobne podatke, pokušat će se prethodno obavijestiti korisnika putem e-maila (osim ako je to kontroloru zabranjeno ili ako bi bilo uzaludno) da je zahtjev za osobnim podatcima napravljeno kako bi se korisniku omogućilo ulaganje prigovora na otkrivanje. Ako korisnik ne ospori zahtjev za otkrivanje, kontrolor može biti zakonski obvezan predati osobne podatke.

Zadržavanje osobnih podataka

Osobni podatci se spremaju u usluzi sve dok korisnik ne izbriše svoj račun na usluzi.

Podatci o pristupanjima mogu se prikupljati na duže vremensko razdoblje u svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva.

Tvoja prava

Korisnik pruža osobne podatke dobrovoljno. Bez ovih osobnih podataka Weblate ne može pružiti naše usluge.

Želimo da uvijek upravljaš tvojim osobnim podatcima. U tu svrhu imaš određena prava koja to dopuštaju. Pod određenim uvjetima, možeš:

  • Dobij pristup svim tvojim osobnim podatcima koje Weblate koristi ili obrađuje i dobij kopiju svih podataka Članak 15 Opće uredbe o zaštiti podataka )
  • Ispravi osobne podatke koje Weblate obrađuje ako smatraš da ima grešaka
  • Naruči brisanje tvojih osobnih podataka
  • Ograniči obradu osobnih podataka
  • Prigovori obradi podataka
  • Primi svoje osobne podatke u uobičajenom i strojno čitljivom obliku ili proslijediti te osobne podatke drugom pružatelju usluga.

Uklanjanje, ispravljanje i dohvaćanje tvojih osobnih podataka može se izvršiti na stranici za upravljanje računom i potpuno je automatizirano.

Hrvatski