Idi na Weblate! Menu

Uvjeti i privatnost

Potrebni pravni dokumenti za pružanje ove usluge. Dokument „Uvjeti usluge” mjerodavan je na engleskom jeziku, za lakše razumijevanje nude se prijevodi.

Pogledaj englesku verziju

Uvjeti usluge

Prava i obveze korisnika i pružatelja usluga koji proizlaze iz korištenja usluge, uređeni su ovim uvjetima pružanja usluge.

Definicije

U ovim uvjetima pružanja usluge:

Ugovor
znači licencni ugovori u smislu Građanskog zakonika članak 2358 i slijedeće, sklopljenog između i između korisnika i pružatelja nakon suglasnosti
Građanski zakonik
znači Zakon br. 89/2012 zbirka, Građanski zakonik, s promjenama i dopunama
Odobrenje
znači prihvaćanje ovih uvjeta pružanja usluge i drugih pravnih dokumenata, označavanjem potvrdnog okvira prilikom registracije
Kolačići
znači bilo koju datoteku podataka koju web poslužitelj usluge šalje korisnikovom računalu ili drugom uređaju spojenom na internet, koji omogućava dobivanje jedinstvene identifikacije korisnikovog preglednika
Opće uredbe o zaštiti podataka
znači EU uredba br. 679/2016, Opća uredba o zaštiti podataka
Licenca
znači neekskluzivna licenca koju pružatelj usluga dodijeljuje korisniku za korištenje usluge
Pružatelj usluge
znači Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, reg. br. 04705904
Osobni podaci
znači osobni podaci u smislu EU uredbe br. 679/2016 koje je korisnik upisao u uslugu i/ili kolačiće
Vlasnik
znači korisnik koji upravlja projektom
Projekt
znači prevodilački projekt koji se obavlja na usluzi
Usluga
znači web mjesto i usluge temeljene na Weblateu kojima upravlja pružatelj usluge
Prevodilačka memorija
znači opcionalna usluga prevodilačke memorije omogućena unutar Weblatea
Korisnik
znači bilo koji pravni subjekt ili fizička osoba koja nije pružatelj usluge, a koja koristi uslugu
Sustav za kontrolu verzija
znači distribuirani sustav za kontrolu verzija koji se koristi u projektu, kao što su Git ili Mercurial

Sklapanje licencnog ugovora

Licencni ugovor je sklopljen nakon što korisnik prihvati ponudu pružatelja usluge.

Licencni ugovor

Sklapanjem sporazuma prema članku 2.1 ovog ugovora, na snagu stupaju sljedeće odredbe članka 3. ovih uvjeta pružanja usluge.

Pružatelj pruža korisniku licencni ugovor, a korisnik prihvaća ovaj licencni ugovor, a sve to pod uvjetima i odredbama navedenim u ovim uvjetima pružanja usluge.

Pružatelj ima pravo u bilo kojem trenutku isključiti, prilagoditi, izmijeniti ili učiniti uslugu nedostupnom na web adresi.

Korisnik se slaže da će koristiti uslugu samo na način koji ne dovodi u opasnost tehnički softver i/ili hardverska sredstva pružatelja i/ili takva sredstva koja pružatelj koristi.

Korisnik se slaže da neće zlonamjerno koristiti uslugu i/ili namjerno uzrokovati bilo kakvu štetu usluzi.

Korisnik se slaže da neće zaobilaziti softverska i/ili tehnička hardverska sredstva usluge, izričito sigurnosne sustave.

Odgovornost za štetu

Korisnik ovime neosporno potvrđuje, da pružatelj usluga ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korisniku kao rezultat korištenja usluge.

Ako je korisnik poduzetnik, ovime se izričito odriče svog prava na naknadu od pružatelja usluge za nenamjerne štete koju je pružatelj prouzročio korisniku kršenjem bilo koje obveze sadržane u ovim uvjetima pružanja usluge i/ili koja proizlazi iz korištenja usluge.

Osobni podaci

U smislu članka 7 GDPR-a, korisnik ovime daje privolu za prikupljanje, spremanje i obradu osobnih podataka u skladu s Politikom privatnosti.

Prijevodi

Usluga organizira prijevod u pojedinačne projekte, gdje je vlasnik odgovoran za njihovo upravljanje i za točno određivanje licence projekta.

Ne određivanje licence za prijevod znači, da su prijevodi dostupni pod istom licencom kao i sam projekt.

Ako se projekt opredijeli za upotrebu prevodilačke memorije, licenca za korištenje prijevoda dodjeljuje se svim korisnicima prevodilačke memorije.

Nakon doprinošenja projektu, korisnik se slaže s licencom koju je projekt odredio.

Korisnik pristaje koristiti ime i e-adresu kao autorstvo promjena u sustavu za kontrolu verzija. Korisnik razumije da se ova dozvola ne može opozvati zbog same prirode sustava za kontrolu verzija.

Kolačići

U smislu članka 89. Zakona br. 480/2004 zbirka, o elektroničkoj komunikaciji, s promjenama i dopunama, korisnik je obaviješten da usluga koristi kolačiće.

Usluga koristi kolačiće za personaliziranje sadržaja.

Mjerodavno pravo

Ovi uvjeti pružanja usluga uređeni su zakonima Republike Češke, osim spornih pravila.

Sve sporove koji proizlaze na temelju sporazuma i/ili ovih uvjeta pružanja usluge rješava sud Republike Češke koji ima materijalnu i lokalnu nadležnost.

Stupanje na snagu

Ovi uvjeti usluge stupaju na snagu 15. svibnja 2023.

Politika privatnosti

Pridržavamo se uredbe br. 679/2016, Opće uredbe o zaštiti podataka (engl. kratica GDPR). Ovaj dokument uključuje potrebne specifikacije.

Nadzornik za osobne podatke

Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, reg. br. 04705904

Weblate je imenovao službenu osobu za zaštitu podataka, a može je se kontaktirati putem privacy@weblate.org.

Osobni podaci koje Weblate obrađuje

Weblate obrađuje samo osobne podatke koje korisnik pruža pri upotrebi Weblatea:

Ime i e-adresa
Ovi se podaci koriste kako bi te se identificiralo u promjenama u sustavu za kontrolu verzija.
Dodatno tome se e-adresa koristi i za obavijesti praćenih događaja.
Šifrirana lozinka
Koristi se za autentifikaciju korisnika, ako je konfigurirano
Lozinke se spremaju šifrirano pomoću Argon2.
IP adresa i ime preglednika
Ovi se podaci bilježe se u slučaju značajnih promjena u tvom računu (npr. promjena lozinke) i služe za dijagnozu u slučaju da se tvoj račun ukrade.
Podaci naplate
Potrebni podaci za izdavanje računa prikupljaju se prilikom kupnje jedne od naših usluga.

Svrha i pravna osnova za obradu osobnih podataka

U svrhu pružanja usluge, tvoji osobni podaci koristit će se za:

Pristup osobnim podacima

Poduzete su sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Samo ovlaštene osobe imaju pristup osobnim podacima.

Treće strane koje po potrebi mogu dobiti pristup osobnim podacima su:

  • Osobe s kojima je zaključen ugovor za tehničko osiguravanje usluge.
  • If you purchase a service from us, a payment processor gets essential access to your Personal Data, limited to the bare minimum needed to process your payment.

Svi osobni podaci spremaju se u Europskoj uniji.

Otkrivanje osobnih podataka

The Personal Data might be disclosed to third parties in limited circumstances when the Controller has a good faith belief it is required by law, such as under a subpoena or other judicial or administrative order.

In case the Controller is required by law to disclose the Personal Data, an attempt will be made to provide the User with prior notice by e-mail (unless the Controller is prohibited, or it would be futile) that a request for the Personal Data has been made to allow the User to object to the disclosure. If the User does not challenge the disclosure request, the Controller may be legally required to turn over the Personal Data.

Zadržavanje osobnih podataka

Osobni podaci se spremaju u usluzi sve dok korisnik ne izbriše svoj račun na usluzi.

Podaci o pristupanjima mogu se prikupljati na duže vremensko razdoblje u svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva.

Tvoja prava

Korisnik pruža osobne podatke dobrovoljno. Bez ovih osobnih podataka Weblate ne može pružiti naše usluge.

Želimo da uvijek imaš kontrolu nad svojim osobnim podacima. U tu svrhu imaš određena prava koja to dopuštaju. Pod određenim uvjetima, možeš:

  • Dobiti pristup svim tvojim osobnim podacima koje Weblate koristi ili obrađuje, pa čak i dobiti kopiju svih podataka Članak 15 Opće uredbe o zaštiti podataka )
  • Ispraviti osobne podatke koje Weblate obrađuje, ako smatraš da ima grešaka
  • Naručiti brisanje tvojih osobnih podataka
  • Ograničiti obradu osobnih podataka
  • Prigovoriti obradi podataka
  • Primati svoje osobne podatke u uobičajenom i strojno čitljivom obliku ili proslijediti te osobne podatke drugom pružatelju usluga.

Uklanjanje, ispravljanje i dohvaćanje tvojih osobnih podataka može se izvršiti na stranici za upravljanje računom i potpuno je automatizirano.

Hrvatski