Idi na Weblate! Menu

Uvjeti i privatnost

Potrebni pravni dokumenti za pružanje ove usluge. Dokument „Uvjeti usluge” mjerodavan je na engleskom jeziku, za lakše razumijevanje nude se prijevodi.

Pogledaj englesku verziju

Uvjeti usluge

Prava i obveze korisnika i pružatelja usluga koji proizlaze iz korištenja usluge, uređeni su ovim uvjetima pružanja usluge.

Definicije

U ovim uvjetima pružanja usluge:

Ugovor
znači licencni ugovori u smislu Građanskog zakonika članak 2358 i slijedeće, sklopljenog između i između korisnika i pružatelja nakon suglasnosti
Građanski zakonik
znači Zakon br. 89/2012 zbirka, Građanski zakonik, s promjenama i dopunama
Odobrenje
znači prihvaćanje ovih uvjeta pružanja usluge i drugih pravnih dokumenata, označavanjem potvrdnog okvira prilikom registracije
Kolačići
znači bilo koju datoteku podataka koju web poslužitelj usluge šalje korisnikovom računalu ili drugom uređaju spojenom na internet, koji omogućava dobivanje jedinstvene identifikacije korisnikovog preglednika
Opće uredbe o zaštiti podataka
znači EU uredba br. 679/2016, Opća uredba o zaštiti podataka
Licenca
znači neekskluzivna licenca koju pružatelj usluga dodijeljuje korisniku za korištenje usluge
Pružatelj usluge
znači Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, reg. br. 04705904
Osobni podaci
znači osobni podaci u smislu EU uredbe br. 679/2016 koje je korisnik upisao u uslugu i/ili kolačiće
Vlasnik
znači korisnik koji upravlja projektom
Projekt
znači prevodilački projekt koji se obavlja na usluzi
Usluga
znači web mjesto i usluge temeljene na Weblateu kojima upravlja pružatelj usluge
Prevodilačka memorija
znači opcionalna usluga prevodilačke memorije omogućena unutar Weblatea
Korisnik
znači bilo koji pravni subjekt ili fizička osoba koja nije pružatelj usluge, a koja koristi uslugu
Sustav za kontrolu verzija
znači distribuirani sustav za kontrolu verzija koji se koristi u projektu, kao što su Git ili Mercurial

Sklapanje licencnog ugovora

Licencni ugovor je sklopljen nakon što korisnik prihvati ponudu pružatelja usluge.

Licencni ugovor

Sklapanjem sporazuma prema članku 2.1 ovog ugovora, na snagu stupaju sljedeće odredbe članka 3. ovih uvjeta pružanja usluge.

Pružatelj pruža korisniku licencni ugovor, a korisnik prihvaća ovaj licencni ugovor, a sve to pod uvjetima i odredbama navedenim u ovim uvjetima pružanja usluge.

Pružatelj ima pravo u bilo kojem trenutku isključiti, prilagoditi, izmijeniti ili učiniti uslugu nedostupnom na web adresi.

Korisnik se slaže da će koristiti uslugu samo na način koji ne dovodi u opasnost tehnički softver i/ili hardverska sredstva pružatelja i/ili takva sredstva koja pružatelj koristi.

Korisnik se slaže da neće zlonamjerno koristiti uslugu i/ili namjerno uzrokovati bilo kakvu štetu usluzi.

Korisnik se slaže da neće zaobilaziti softverska i/ili tehnička hardverska sredstva usluge, izričito sigurnosne sustave.

Odgovornost za štetu

Korisnik ovime neosporno potvrđuje, da pružatelj usluga ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korisniku kao rezultat korištenja usluge.

Ako je korisnik poduzetnik, ovime se izričito odriče svog prava na naknadu od pružatelja usluge za nenamjerne štete koju je pružatelj prouzročio korisniku kršenjem bilo koje obveze sadržane u ovim uvjetima pružanja usluge i/ili koja proizlazi iz korištenja usluge.

Osobni podaci

U smislu Članka 7 Opće uredbe o zaštiti podataka, korisnik ovime daje suglasnost za prikupljanje, spremanje i obradu osobnih podataka koje je korisnik pružio administratoru, koji je pružatelj usluge, putem upotrebe usluge; Korisnik daje suglasnost za obradu i korištenje osobnih podataka korisnika od strane pružatelja usluge, zaposlenika pružatelja usluge i/ili ovlaštenih poslovnih partnera pružatelja usluge. Ova suglasnost daje se sve dok korisnik ne ukloni svoj račun iz usluge.

Svrha obrade osobnih podataka kako je odredio pružatelj usluge je upotreba osobnih podataka za slanje komercijalne komunikacije subjektu podataka (korisniku) elektroničkim putem prema zakonu br. 480/2004 zbirka, na određene usluge informacijskog društva, s promjenama i dopunama, nadalje za poslovne potrebe ugovornih partnera pružatelja usluge i u statističke svrhe pružatelja usluga.

Ako korisnik izravno i učinkovito obavijesti pružatelja usluge da više ne želi primati poslovne informacije od pružatelja usluge, pružatelj neće slati daljnje neželjene poslovne komunikacije.

Korisnik izjavljuje da je svjestan vlastitih prava na osnovi Članka 15 i Članka 17 Opće uredbe o zaštiti podataka i izjavljuje da su svi osobni podaci točni i istiniti i da su dani dobrovoljno.

Pružatelj usluge izjavljuje da će prikupljati osobne podatke samo u mjeri potrebnoj za ispunjavanje gore navedene svrhe i obrađivati osobne podatke u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni. Zaposlenici pružatelja usluge i drugi pojedinci koji obrađuju osobne podatke na temelju ugovora s pružateljem usluge, čuvat će povjerljivost osobnih podataka, čak i nakon prestanka njihovog zaposlenja ili poslovnog odnosa s pružateljem usluge.

Pružatelj usluge izjavljuje da će osobne podatke obrađivati elektroničkim putem (automatski) putem računalnih programa za koje je pružatelj usluga osigurao pravo korištenja, izričito za potrebe usluge.

Korisnikov pristanak prema članku 5. ovih uvjeta pružanja usluge predstavlja besplatan i informiran pravni akt koji se odnosi na pristanak subjekta podataka (korisnika) za obradu osobnih podataka.

Prijevodi

Usluga organizira prijevod u pojedinačne projekte, gdje je vlasnik odgovoran za njihovo upravljanje i za točno određivanje licence projekta.

Ne određivanje licence za prijevod znači, da su prijevodi dostupni pod istom licencom kao i sam projekt.

Ako se projekt opredijeli za upotrebu prevodilačke memorije, licenca za korištenje prijevoda dodjeljuje se svim korisnicima prevodilačke memorije.

Nakon doprinošenja projektu, korisnik se slaže s licencom koju je projekt odredio.

Korisnik pristaje koristiti vlastito ime i e-adresu kao autorstvo promjena u sustavu za kontrolu verzija. Korisnik shvaća da se ova dozvola ne može opozvati zbog same prirode sustava za kontrolu verzija.

Kolačići

U smislu članka 89. Zakona br. 480/2004 zbirka, o elektroničkoj komunikaciji, s promjenama i dopunama, korisnik je obaviješten da usluga koristi kolačiće.

Usluga koristi kolačiće za personaliziranje sadržaja.

Mjerodavno pravo

Ovi uvjeti pružanja usluga uređeni su zakonima Republike Češke, osim spornih pravila.

Sve sporove koji proizlaze na temelju sporazuma i/ili ovih uvjeta pružanja usluge rješava sud Republike Češke koji ima materijalnu i lokalnu nadležnost.

Stupanje na snagu

Ovi uvjeti pružanja usluge stupaju na snagu 1. rujna 2017.

Politika privatnosti

Pridržavamo se uredbe br. 679/2016, Opće uredbe o zaštiti podataka (engl. kratica GDPR). Ovaj dokument uključuje potrebne specifikacije.

Nadzornik za osobne podatke

Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, reg. br. 04705904

Weblate je imenovao službenu osobu za zaštitu podataka, a može je se kontaktirati putem privacy@weblate.org.

Osobni podaci koje Weblate obrađuje

Weblate obrađuje samo osobne podatke koje korisnik pruža pri upotrebi Weblatea:

Ime i e-adresa
Koriste se kako bi te se identificiralo u promjenama u sustavu za kontrolu verzija
E-adresa se koristi i za obavijesti događaja koje pratiš
Šifrirana lozinka
Koristi se za autentifikaciju korisnika, ako je konfigurirano
Lozinke se spremaju šifrirano pomoću Argon2.
IP adresa i ime preglednika
Bilježe se u slučaju značajnih promjena na tvom računu (npr. promjena lozinke) i služe za provođenje dijagnoze u slučaju da se tvoj račun ukrade
Podaci naplate
U slučaju da od nas kupiš uslugu, prikupljamo dodatne podatke naplate, koji su potrebni za izdavanje računa

Svrha i pravna osnova za obradu osobnih podataka

U svrhu pružanja usluge, tvoji osobni podaci koristit će se za:

Pristup osobnim podacima

Poduzete su sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Samo ovlaštene osobe imaju pristup osobnim podacima.

Treće strane koje po potrebi mogu dobiti pristup osobnim podacima su:

  • Osobe s kojima je zaključen ugovor za tehničko osiguravanje usluge.
  • Obrađivači plaćanja.

Svi osobni podaci spremaju se u Europskoj uniji.

Zadržavanje osobnih podataka

Osobni podaci se spremaju u usluzi sve dok korisnik ne izbriše svoj račun na usluzi.

Podaci o pristupanjima mogu se prikupljati na duže vremensko razdoblje u svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva.

Tvoja prava

Korisnik pruža osobne podatke dobrovoljno. Bez ovih osobnih podataka Weblate ne može pružiti naše usluge.

Želimo da uvijek imaš kontrolu nad svojim osobnim podacima. U tu svrhu imaš određena prava koja to dopuštaju. Pod određenim uvjetima, možeš:

  • Dobiti pristup svim tvojim osobnim podacima koje Weblate koristi ili obrađuje, pa čak i dobiti kopiju svih podataka Članak 15 Opće uredbe o zaštiti podataka )
  • Ispraviti osobne podatke koje Weblate obrađuje, ako smatraš da ima grešaka
  • Naručiti brisanje tvojih osobnih podataka
  • Ograničiti obradu osobnih podataka
  • Prigovoriti obradi podataka
  • Primati svoje osobne podatke u uobičajenom i strojno čitljivom obliku ili proslijediti te osobne podatke drugom pružatelju usluga.

Uklanjanje, ispravljanje i dohvaćanje tvojih osobnih podataka može se izvršiti na stranici za upravljanje računom i potpuno je automatizirano.

Hrvatski