Weblate'e Git Menu

Şartlar ve Gizlilik

Bu hizmeti sunmak için gerekli yasal belgeler. Hizmet Şartları belgesinin İngilizce olanı yetkilidir, çeviriler size kolaylık sağlaması için sunulmuştur.

İngilizce sürümü görüntüle

Hizmet Şartları

Hizmetin kullanımından kaynaklanan Kullanıcı ve Tedarikçinin hak ve yükümlülükleri, bu Hizmet Koşullarına tabidir.

Tanımlar

Bu Hizmet Koşullarında:

Sözleşme
2358 ve devamı maddeleri anlamları Lisans Anlaşması anlamına gelir. Medeni Kanun'un Kullanıcı ve Sağlayıcının Rıza Üzerindeki Sonucu
Medeni Kanun
89/2012 Coll. Kanunu, değiştirilen şekliyle Medeni Kanun anlamına gelir
Rıza
Kayıt sırasında onay kutusunu işaretlemek bu Hizmet Şartları ve diğer yasal belgelerin Kullanıcı tarafından onaylanması anlamına gelir
Tanımlama Bilgileri
Hizmetin web sunucusu tarafından Kullanıcının bilgisayarına veya İnternet'e bağlı diğer cihazlara gönderilen ve kullanıcının web tarayıcısının benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlayan herhangi bir veri dosyası anlamına gelir
GDPR
679/2016 sayılı AB Yönetmeliği, Genel Veri Koruma Yönetmeliği anlamına gelir
Lisans
Hizmetin kullanımı için Sağlayıcı tarafından Kullanıcıya verilen münhasır olmayan lisans anlamına gelir
Sağlayıcı
Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, Kayıt No. 04705904 manasındadır
Kişisel Veri
Kullanıcı tarafından Hizmete ve / veya Çerezlere Eklenen 679/2016 sayılı AB Yönetmeliği anlamındaki kişisel veriler anlamına gelir
Sahibi
Projeyi yönetebilen Kullanıcı anlamına gelir
Proje
Hizmette çalıştırılan çeviri projesi anlamına gelir
Hizmet
Sağlayıcı tarafından işletilen Weblate'e dayalı web sitesi ve hizmetler anlamına gelir
Çeviri Belleği
Weblate içinde sağlanan isteğe bağlı çeviri belleği hizmeti anlamına gelir
Kullanıcı
Hizmet'i kullanan Sağlayıcı dışındaki herhangi bir tüzel kişi veya bir kişi anlamına gelir
VCS
Proje tarafından Git veya Mercurial gibi kullanılan dağıtılmış sürüm kontrol sistemi anlamına gelir

Lisans Sözleşmesi Sonuç

Lisans Anlaşması, Kullanıcının Sağlayıcının Teklifini Kabul Etmesi ile sonuçlandırılır.

Lisans Anlaşması

İşbu Anlaşmanın 2.1 Maddesi uyarınca Sözleşme imzalayarak, Hizmet Şartları'nın 3. maddesinin aşağıdaki hükümleri yürürlüğe girer.

Sağlayıcı, Kullanıcıya bir Lisans Sözleşmesi sunar ve Kullanıcı, bu Hizmet Koşullarında belirtilen şartlar ve koşullar altında bu Lisans Sözleşmesini kabul eder.

Sağlayıcı, Hizmeti herhangi bir zamanda web adresinde kullanılamaz duruma getirme, ayarlama, değiştirme veya yapma hakkına sahip olacaktır.

Kullanıcı, Hizmeti yalnızca Teknik Sağlayıcının ve / veya Sağlayıcının donanım araçlarının ve / veya Sağlayıcının kullanımındaki araçların tehlikeye girmeyeceği bir şekilde kullanmayı kabul eder.

Kullanıcı, Hizmeti kötü niyetle kullanmaktan ve / veya Hizmetin zarar görmesine neden olmaktan kaçınmayı kabul eder.

Kullanıcı, Hizmet'in yazılımını ve / veya teknik donanım araçlarını, özellikle güvenlik sistemlerini atlamaktan kaçınmayı kabul eder.

Hasar Sorumluluğu

Kullanıcı, Hizmet’in kullanımından kaynaklanan Kullanıcı’ya verilecek zararlardan Tedarikçi’nin sorumlu olmayacağını tartışmasız kılmaktadır.

Kullanıcı bir girişimci ise, bu Hizmet Koşullarında yer alan ve / veya Hizmetin kullanımından doğacak herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmek suretiyle, Tedarikçinin istemeden Kullanıcının doğuracağı zarar için Sağlayıcıdan tazminat etme hakkını açıkça reddeder. .

Kişisel Veri

Kullanıcının GDPR ’ın Madde 7 anlamı dahilinde, Kullanıcı tarafından Kullanıcıya sağlanan Kişisel Verilerin toplanması, depolanması ve işlenmesi için yöneticiye, Hizmetin kullanımı ile Tedarikçi; Kullanıcı, Kişisel Verilerinin, Sağlayıcı, Sağlayıcılar çalışanları ve / veya Sağlayıcılar yetkili iş ortakları tarafından işlenmesi ve kullanılmasına izin verir. Bu onay, Kullanıcı hesaplarını Hizmetten çıkarmadığı sürece verilir.

Kişisel Verilerin Sağlayıcı tarafından belirlenen şekilde işlenmesinin amacı, Kişisel Verilerin, 480/2004 No'lu Yasa uyarınca, bilgi topluluğunun belirli hizmetlerinde elektronik yollarla veri konusuna (Kullanıcı) ticari ticari mesajlar göndermek için kullanılmasıdır. değiştirildiği gibi ve ayrıca Tedarikçinin sözleşmeli ortaklarının pazarlama ve iş ihtiyaçları için ve Tedarikçinin istatistiksel ve / veya pazarlama amaçları için.

Kullanıcı, Sağlayıcıdan artık ticari bilgi almak istemediğini doğrudan ve etkili bir şekilde Sağlayıcı'ya bildirirse, Sağlayıcı, daha fazla istenmeyen iş iletişimi göndermekten kaçınacaktır.

Kullanıcı, GDPR'ın Madde 15 ve Madde 17kendi hakları ndan farkındalığı beyan eder ve tüm Kişisel Verilerin doğru ve doğru olduğunu ve gönüllü olarak sağlandığını beyan eder.

Sağlayıcı, Kişisel Verileri yalnızca yukarıda belirtilen amacı yerine getirmek için gerekli ölçüde toplayacağını ve Kişisel Verileri, toplandığı amaca uygun olarak işleyeceğini beyan eder. Sağlayıcı’nın çalışanları ve Kişisel Verileri, Sağlayıcı ile yapılan bir sözleşme temelinde işleyen diğer şahıslar, İşveren ile iş ilişkisinin veya iş ilişkisinin sona ermesinden sonra bile Kişisel Verilerin gizliliğini korumalıdır.

Sağlayıcı, Kişisel Verileri, kullanım hakkını, özellikle de Hizmet'i sağladığı bilgisayar programları aracılığıyla elektronik yollarla (otomatik olarak) işleyeceğini beyan eder.

Kullanıcının Hizmet Şartları'nın 5. Maddesi uyarınca kabul etmesi, Kişisel Verilerin işlenmesiyle verilerin (Kullanıcı) konusunun rızasını ilgilendiren ücretsiz ve bilgilendirilmiş bir adli işlem oluşturur.

Çeviriler

Hizmet, Sahibi'nin bunları yönetmekten ve Proje lisansını doğru bir şekilde belirlemekten sorumlu olduğu bireysel Projelere çeviri organize eder.

Çeviri lisansının belirtilmemesi, çevirilerin verilen Projenin kendisiyle aynı lisans altında mevcut olduğu anlamına gelir.

Projenin Çeviri Belleği'ni seçmesi halinde, çeviriyi kullanma lisansı tüm Çeviri Belleği kullanıcılarına verilir.

Kullanıcı, bir Projeye katkıda bulunduktan sonra, Proje'nin belirttiği lisansı kabul eder.

Kullanıcı VCS taahhütlerinde yazar olarak kendi adı ve e-postasını kullanmayı kabul eder. Kullanıcı, bu hibenin VCS'nin niteliği nedeniyle iptal edilemez olduğunu anlamaktadır.

Tanımlama Bilgileri

480/2004 Coll. 89. Madde Kanununun anlamı uyarınca, elektronik iletişimde, değiştirildiği şekliyle, Kullanıcıya Servis'in çerezler kullandığını bildirmiştir.

Hizmet, içeriği kişiselleştirmek ve trafiğimizi analiz etmek için çerezleri kullanır.

Geçerli Kanun

Bu Hizmet Şartları, çatışma kurallarının hariç tutulmasıyla Çek Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

Anlaşma ve / veya bu Hizmet Koşulları temelinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar, Çek Cumhuriyeti'nin mahkeme tarafından yerel ve yerel yargı yetkisine sahip olarak çözülür.

Etki

Bu Hizmet Şartları 1 Eylül 2017'de yürürlüğe girecektir.

Gizlilik İlkesi

GDPR olarak da bilinen Genel Veri Koruma Yönetmeliği 679/2016 sayılı Yönetmeliğe uyuyoruz. Bu belge gerekli özellikleri içermektedir.

Kişisel Veri Denetleyici

Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, Kayıt. No. 04705904

Weblate privacy@weblate.org aracılığıyla ulaşılabilecek bir veri koruma görevlisi atadı.

Weblate tarafından işlenen Kişisel Veriler

Weblate, yalnızca Kullanıcının sağladığı Kişisel Verileri kullanır:

İsim ve e-posta adresi
Bunlar VCS işlemelerinde sizi tanımlamak için kullanılır
Ek olarak, eposta izlenen etkinliklerin bildirimi için kullanılır
Sağlama biçiminde parola
Yapılandırılmışsa, Kullanıcının kimliğini doğrulamak için kullanılır
IP adresi ve tarayıcı adı
Bunlar, hesabınızda önemli değişiklikler olduğunda (örn. parola değişikliği) hesabınızın çalınması durumunda tanıya izin vermek için günlüklenir
Fatura bilgileri
Bizden hizmet satın almanız durumunda, fatura çıkarmak için gerekli ek fatura bilgilerini topluyoruz

Kişisel Verilerin işlenmesinin amacı ve yasal dayanağı

Kişisel Verileriniz, Hizmet işlemleri için kullanılacaktır:

 • hizmetlerimizi hizmete sunmak için, hizmetlerimizle ilgili konularda sizinle iletişim kurmak (ayrıca e-postalar ve mesajlaşma yoluyla) ve hizmetlerimizin teknik işlevselliğini sözleşme veya sözleşme öncesi yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak Madde 6 (1) b. GDPR)
 • Hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etmek ve hizmetlerimizi iyileştirmek için (Madde 66 (1) b. ve f. GDPR)
 • ticari faaliyetlerimizi yürütmek veya size haber bültenleri göndermek için açık rızanız veya talimatınızla (Madde 6 (1) a. GDPR)

Kişisel Verilere Erişim

Kontrolör, Kişisel Verileri korumak için tüm makul teknik imkanları sağlamıştır. Kişisel Verilere yalnızca yetkili kişiler erişebilir.

Gerekli olduğunda Kişisel Verilere erişebilecek üçüncü taraflar:

 • Servisin teknik güvencesi için sözleşmeli kişiler.
 • Ödeme işlemcileri.

Tüm Kişisel Veriler Avrupa Birliğinde saklanır.

Kişisel Verilerin saklanması

Kişisel Veriler, Kullanıcı hizmetteki hesabını silene kadar Hizmette saklanır.

Erişim günlüğü bilgileri, yasal taleplerin oluşturulması, kullanılması veya savunulması amacıyla daha uzun bir süre için toplanabilir.

Haklarınız

Kullanıcı, kişisel verilerin gönüllü olarak kullanılmasını sağlar. Bu kişisel veriler olmadan Weblate hizmetlerini sağlayamaz.

Kişisel Verilerinizi daima kontrol altında tutmanızı istiyoruz. Bu amaçla, buna izin veren belirli haklara sahipsiniz. Belirli koşullar altında şunları yapabilirsiniz:

 • Weblate'in kullandığı veya işlediği tüm Kişisel Verilerinize erişin ve hatta hepsinin bir kopyasını alın (Madde 15 GDPR)
 • Hata olduğunu düşünüyorsanız, Weblate işlemlerini yapan Kişisel Verileri düzeltin
 • Kişisel Verilerinizi silmek için bize sipariş verin
 • Kişisel Verilerin işlenmesini sınırla
 • İşlenecek nesne
 • Kişisel Verilerinizi yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alın veya bu Kişisel Verileri farklı bir sağlayıcıya iletin.
Türkçe