Weblate’e Git! Menu

Koşullar ve gizlilik

Bu hizmeti sunmak için gerekli yasal belgeler. Hizmet Kullanım Koşulları belgesinin İngilizce biçimi geçerlidir. Çeviriler size kolaylık sağlaması için sunulmuştur.

İngilizce sürümü görüntüle

Kullanım koşulları

Hizmetin kullanımından kaynaklanan Kullanıcı ve Hizmet Sağlayıcı’nın hak ve yükümlülükleri, bu Hizmet Kullanım Koşulları metnine tabidir.

Tanımlar

Bu Hizmet Kullanım Koşulları’nda:

Sözleşme
Medeni Kanun'un 2358. maddesi ve devamı anlamında, Kullanıcı ile Hizmet Sağlayıcı arasında Rıza üzerine ve Kullanıcı ile Hizmet Sağlayıcı arasında akdedilen Lisans Sözleşmesi anlamına gelir
Medeni Kanun
Medeni Kanun'un değiştirildiği şekliyle 89/2012 Coll. sayılı Kanun anlamına gelir
Rıza
Kullanıcı’nın bu Hizmet Kullanım Koşulları’nı ve hesap açma sırasında onay kutusunu işaretleyerek ifade edilen diğer yasal belgeleri kabul ettiği anlamına gelir
Tanımlama Bilgileri
Hizmet’in internet sunucusu tarafından Kullanıcı’nın bilgisayarına veya internet bağlantısı olan başka bir aygıta gönderilen ve Kullanıcı’nın tarayıcısının benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlayan herhangi bir veri dosyası anlamına gelir
GDPR
Genel Veri Koruma Yönetmeliği olan 679/2016 No'lu AB Tüzüğü anlamına gelir
Lisans
Hizmet’in kullanımı için Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı’ya verilen münhasır olmayan lisans anlamına gelir
Hizmet Sağlayıcı
Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ anlamına gelir, Sicil No. 04705904
Kişisel Veriler
Kullanıcı tarafından Hizmet’e ve/veya Tanımlama Bilgileri’ne eklenen 679/2016 sayılı AB Tüzüğü anlamında Kişisel Veriler anlamına gelir
Sahip
Projeyi yönetebilen Kullanıcı anlamına gelir
Proje
Hizmet’te yürütülen çeviri projesi anlamına gelir
Hizmet
Sağlayıcı tarafından işletilen Weblate temelli internet sitesi ve hizmetler anlamına gelir
Çeviri belleği
Weblate içinde sağlanan isteğe bağlı çeviri belleği hizmeti anlamına gelir
Kullanıcı
Hizmet'i kullanan Hizmet Sağlayıcı dışındaki herhangi bir tüzel kişi veya bir kişi anlamına gelir
Sürüm Denetimi Sistemi
Git veya Mercurial gibi Proje tarafından kullanılan dağıtılmış sürüm denetim sistemi anlamına gelir

Lisans Sözleşmesinin sonuçlandırılması

Lisans Sözleşmesi, Kullanıcı’nın Hizmet Sağlayıcı’nın teklifini kabul etmesi ile sonuçlandırılır.

Lisans Sözleşmesi

Bu Sözleşme’nin 2.1. maddesi uyarınca Sözleşme’nin akdedilmesiyle, Hizmet Kullanım Koşulları’nın bu 3. madde altındaki hükümleri yürürlüğe girer.

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı’ya bir Lisans Sözleşmesi sunar ve Kullanıcı bu Lisans Sözleşmesi’ni, tüm bunları bu Hizmet Kullanım Koşulları’nda belirtilen hüküm ve koşullar altında kabul eder.

Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir zamanda Hizmet’i internet adresinden kapatma, ayarlama, değiştirme veya kullanılamaz hale getirme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, Hizmeti yalnızca Hizmet Sağlayıcı’nın teknik yazılımını ve/veya donanım araçlarını ve/veya Hizmet Sağlayıcı’nın kullanımındaki bu tür araçları tehlikeye atmayacak şekilde kullanmayı kabul eder.

Kullanıcı, Hizmet’i kötü niyetle kullanmaktan ve/veya kasıtlı olarak Hizmet’e herhangi bir zarar vermekten kaçınacağını kabul eder.

Kullanıcı, Hizmet’in yazılım ve/veya teknik donanım araçlarını, özellikle de güvenlik sistemlerini aşmaktan kaçınacağını kabul eder.

Hasar Sorumluluğu

Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’nın, Kullanıcı’ya Hizmet’in kullanımından kaynaklanarak verilebilecek herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağını kabul eder.

Kullanıcı bir girişimci ise, bu Hizmet Kullanım Koşulları’nda yer alan ve/veya Hizmet’in kullanımından kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğün ihlali nedeniyle Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı’ya kasıtsız olarak verilebilecek zararlar için Hizmet Sağlayıcı’dan tazminat alma hakkından açıkça feragat eder.

Kişisel Veriler

GDPR 7. maddesi anlamında Kullanıcı, Kişisel Veriler’in Gizlilik İlkesi’ne uygun olarak toplanmasına, depolanmasına ve işlenmesine izin verir.

Çeviriler

Hizmet, Sahibinin bunları yönetmekten ve Proje’nin lisansını doğru bir şekilde belirlemekten sorumlu olduğu bireysel Proje’lerde çevirleri organize eder.

Çeviri lisansının belirtilmemesi, çevirilerin belirtilen Proje’nin kendisiyle aynı lisans koşullarına tabi olduğu anlamına gelir.

Proje’nin Çeviri Belleği'ni kullanmayı seçmesi durumunda, çeviriyi kullanma lisansı tüm Çeviri Belleği kullanıcılarına verilir.

Kullanıcı, bir Proje’ye katkıda bulunduktan sonra, Proje için belirtilmiş lisansı kabul eder.

Kullanıcı, Sürüm Denetimi Sistemi gönderimlerinin sorumlusu olarak ad ve e-posta kullanmayı kabul eder. Kullanıcı, Sürüm Denetimi Sistemi’nin doğası gereği bu gönderimin geri alınamayacağını kabul eder.

Tanımlama Bilgileri

Elektronik iletişimde, değiştirildiği şekliyle, 480/2004 sayılı Kanun'un 89. maddesi anlamında, Kullanıcı, Hizmet’in Tanımlama Bilgileri’ni kullandığı konusunda bilgilendirilir.

Hizmet, içeriği kişiselleştirmek için Tanımlama Bilgileri’ni kullanır.

Geçerli Kanun

Bu Hizmet Kullanım Koşulları, ihtilaf kuralları dışında üzere Çek Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

Sözleşmeye ve/veya bu Hizmet Kullanım Koşulları’na göre ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, maddi ve yerel yargı yetkisine sahip Çek Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından çözülecektir.

Etki

Bu Hizmet Kullanım Koşulları 15 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ve etkin olacaktır.

Gizlilik ilkesi

GDPR olarak da bilinen Genel Veri Koruma Yönetmeliği 679/2016 sayılı yönetmeliğe uyuyoruz. Bu belgede gerekli tanımlar bulunmaktadır.

Kişisel Veri Sorumlusu

Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, Sicil No. 04705904

Weblate privacy@weblate.org üzerinden ulaşılabilecek bir Veri Koruma Sorumlusu atadı.

Weblate tarafından işlenen Kişisel Veriler

Weblate, yalnızca kullanıcı tarafından verilen Kişisel Veriler’i kullanır:

Ad ve e-posta adresi
Bunlar sürüm denetimi sistemi gönderimlerinde sizi tanımlamak için kullanılır.
Ek olarak, e-posta adresi izlenen etkinlikleri bildirmek için kullanılır.
Karılmış biçimde parola
Yapılandırılmışsa, Kullanıcının kimliğini doğrulamak için kullanılır
Parolalar, Argon2 kullanılarak karılmış olarak kaydedilir.
IP adresi ve tarayıcı adı
These are logged in case of important changes to your account (e.g. a password change) to allow diagnosis in case your account is stolen.
Fatura bilgileri
Bizden bir hizmet satın alındığında fatura düzenlemek için gerekli bilgiler alınır.

Kişisel Veriler’in işlenmesinin amacı ve yasal dayanağı

Kişisel Veriler’iniz, Hizmet işlemleri için kullanılır:

 • hizmetlerimizi sunmak, hizmetlerimizle ilgili konularda sizinle iletişim kurmak (ayrıca e-posta ve iletiler yoluyla) ve hizmetlerimizin teknik özelliklerini sözleşme veya sözleşme öncesi yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak GDPR 6. madde (1) b.)
 • hizmetlerimizi kullanmanızı incelemek ve hizmetlerimizi iyileştirmek için (GDPR 6. madde (1) b. ve f.)
 • ticari faaliyetlerimizi yürütmek veya size duyurular göndermek için açık rızanız veya isteğinizle (GDPR 6. madde (1) a.)

Kişisel Veriler’e erişim

Sorumlu, Kişisel Veriler’i korumak için tüm makul teknik olanakları sağlamıştır. Kişisel Veriler’e yalnızca yetkili kişiler erişebilir.

Gerekli olduğunda Kişisel Veriler’e erişebilecek üçüncü taraflar:

 • Hizmet’in teknik güvencesini sağlayan sözleşmeli kişiler.
 • If you purchase a service from us, a payment processor gets essential access to your Personal Data, limited to the bare minimum needed to process your payment.

Tüm Kişisel Veriler Avrupa Birliği sınırları içinde saklanır.

Kişisel Veriler’in açıklanması

Kişisel Veriler, Sorumlu’nun bir mahkeme celbi veya diğer adli veya idari bir emir gibi yasaların gerektirdiğine iyi niyetle inandığı sınırlı durumlarda üçüncü taraflara açıklanabilir.

Sorumlu’nun yasalarca Kişisel Veriler’i açıklamasının gerekli olması durumunda, Kullanıcı’nın açıklamaya itiraz etmesini sağlamak için, Kullanıcı’ya Kişisel Veriler’i ile ilgili bir istekte bulunulduğu konusunda e-posta yoluyla önceden bildirimde bulunulmaya çalışılır (Sorumlu’nun bunu yapması engellenmediği veya boşuna olmadığı sürece). Kullanıcı açıklama isteğine itiraz etmezse, sorumlunun Kişisel Veriler’i teslim etmesi yasal olarak gerekli olabilir.

Kişisel Veriler’in tutulması

Kişisel Veriler, Kullanıcı Hizmet’teki hesabını silene kadar hizmet üzerinde tutulur.

Erişim günlüğü bilgileri, yasal isteklerin oluşturulması, kullanılması veya savunulması amacıyla daha uzun bir süre için toplanabilir.

Haklarınız

Kullanıcı, Kişisel Veriler’ini gönüllü olarak kullanıma sunar. Bu Kişisel Veriler olmadan Weblate hizmetlerini alamaz.

Kişisel Veriler’inizin her zaman kontrolunuzda olmasını istiyoruz. Bu amaçla, bunu sağlayacak belirli haklarınız var. Belirli koşullar altında şunları yapabilirsiniz:

 • Weblate tarafından kullanılan veya işlenen tüm Kişisel Veriler’inize erişebilir ve tümünün bir kopyasını alabilirsiniz (GDPR 15. madde)
 • Bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız, Weblate tarafından işlenenen Kişisel Veriler’inizi düzeltebilirsiniz
 • Bizden Kişisel Veriler’inizi silmemizi isteyebilirsiniz
 • Kişisel Veriler’inizin işlenmesini kısıtlayabilirsiniz
 • Kişisel Veriler’inizin işlenmesini reddebilirsiniz
 • Kişisel Veriler’inizi yaygın olarak kullanılan ve bilgisayar tarafından okunabilecek bir biçimde alabilir veya bu Kişisel Veriler’i farklı bir Hizmet Sağlayıcı’ya iletebilirsiniz.

Kişisel Veriler’inizi silme, düzeltme ve geri alma işlemleri hesap yönetimi bölümünden yapılabilir ve tamamen otomatikleştirilmiştir.

Türkçe