Hizmet şartları ve gizlilik politikası

Bu hizmeti sunmak için gerekli yasal belgeler.

Hizmet Şartları

Hizmetin kullanımından kaynaklanan Kullanıcı ve Tedarikçinin hak ve yükümlülükleri, bu Hizmet Koşullarına tabidir.

Tanımlar

Bu Hizmet Koşullarında:

Sözleşme
2358 ve devamı maddeleri anlamları Lisans Anlaşması anlamına gelir. Medeni Kanun'un Kullanıcı ve Sağlayıcının Rıza Üzerindeki Sonucu
Medeni Kanun
89/2012 Coll. Kanunu, değiştirilen şekliyle Medeni Kanun anlamına gelir
Rıza
Kayıt sırasında onay kutusunu işaretlemek bu Hizmet Şartları ve diğer yasal belgelerin Kullanıcı tarafından onaylanması anlamına gelir
Çerezler
Hizmet web sunucusu tarafından Kullanıcı'nın İnternet tarayıcısının benzersiz bir tanımını elde etmesini sağlayan, İnternet'e bağlı başka bir cihazın bilgisayarına gönderilen herhangi bir veri dosyası anlamına gelir
Lisans
Hizmetin kullanımı için Sağlayıcı tarafından Kullanıcıya verilen münhasır olmayan lisans anlamına gelir
Sağlayıcı
Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, Kayıt No. 04705904 manasındadır
Kişisel Veri
Kişisel Verilerin 101/2000 Coll. Kanununun anlamı dahilinde kişisel verilerin, değiştirilen, Kullanıcı tarafından Hizmete ve / veya Çerezlere eklendiği kişisel verilerin korunması anlamına gelir
Sahibi
Projeyi yönetebilen Kullanıcı anlamına gelir
Proje
Hizmette çalıştırılan çeviri projesi anlamına gelir
Hizmet
Sağlayıcı tarafından işletilen Weblate'e dayalı web sitesi ve hizmetler anlamına gelir
Çeviri Belleği
Weblate içinde sağlanan isteğe bağlı çeviri belleği hizmeti anlamına gelir
Kullanıcı
Hizmet'i kullanan Sağlayıcı dışındaki herhangi bir tüzel kişi veya bir kişi anlamına gelir
VCS
Proje tarafından Git veya Mercurial gibi kullanılan dağıtılmış sürüm kontrol sistemi anlamına gelir

Lisans Sözleşmesi Sonuç

Lisans Anlaşması, Kullanıcının Sağlayıcının Teklifini Kabul Etmesi ile sonuçlandırılır.

Lisans Anlaşması

İşbu Anlaşmanın 2.1 Maddesi uyarınca Sözleşme imzalayarak, Hizmet Şartları'nın 3. maddesinin aşağıdaki hükümleri yürürlüğe girer.

Sağlayıcı, Kullanıcıya bir Sözleşme Lisansı verir ve Kullanıcı bu Hizmet Koşullarında belirtilen şartlar ve koşullar altında Lisansı kabul eder.

Sağlayıcı, Hizmeti herhangi bir zamanda web adresinde kullanılamaz duruma getirme, ayarlama, değiştirme veya yapma hakkına sahip olacaktır.

Kullanıcı, Hizmeti yalnızca Teknik Sağlayıcının ve / veya Sağlayıcının donanım araçlarının ve / veya Sağlayıcının kullanımındaki araçların tehlikeye girmeyeceği bir şekilde kullanmayı kabul eder.

Kullanıcı, Hizmeti kötü niyetle kullanmaktan ve / veya Hizmetin zarar görmesine neden olmaktan kaçınmayı kabul eder.

Kullanıcı, Hizmet'in yazılımını ve / veya teknik donanım araçlarını, özellikle güvenlik sistemlerini atlamaktan kaçınmayı kabul eder.

Hasar Sorumluluğu

Kullanıcı, Hizmet’in kullanımından kaynaklanan Kullanıcı’ya verilecek zararlardan Tedarikçi’nin sorumlu olmayacağını tartışmasız kılmaktadır.

Kullanıcı bir girişimci ise, Hizmet Sağlayıcının bu Hizmet Koşullarında yer alan herhangi bir yükümlülüğü ihlal ederek ve / veya Hizmet kullanımından kaynaklanan Kullanıcıya Tedarikçi tarafından neden olunan zarar için Tedarikçi'den tazminat talebinde bulunma hakkından feragat eder.

Kişisel Veri

101/2000 Coll. Kanununun 5 (2) Maddesi uyarınca, kişisel verilerin korunması için, değiştirildiği şekilde, Kullanıcı, Kullanıcı tarafından sağlanan Kişisel Verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesi ile ilgili iznini verir. Hizmetin kullanımı aracılığıyla Tedarikçi kimdir; Kullanıcı, Kişisel Verilerinin Sağlayıcısı, çalışanları ve / veya yetkili iş ortakları tarafından işlenmesi ve kullanılması ile ilgili rızasını verir. Bu onay, Kullanıcı hesabını Hizmetten kaldırdığı sürece verilir.

Kişisel Verilerin Sağlayıcı tarafından belirlendiği şekilde işlenmesinin amacı, Kişisel Bilgilerin, 480/2004 Coll. Yasası kapsamındaki elektronik araçlarla (Kullanıcı) veri konusuna ticari iletişimin gönderilmesi için kullanılmasıdır. Sağlayıcının sözleşme ortaklarının pazarlama ve iş ihtiyaçları ile Tedarikçinin istatistiksel ve / veya pazarlama amaçları için değiştirilen bilgi toplumu.

Kullanıcı, Tedarikçiden, iş bilgilerini almak istemediğini doğrudan ve etkili bir şekilde bilgilendirirse, Sağlayıcı daha fazla istenmeyen iş iletişimi göndermekten kaçınır.

Kullanıcı, Kişisel Verilerin Korunması Yasası'nın 12. ve 21'inci maddesi kapsamındaki haklarının farkında olduğunu beyan eder ve tüm Kişisel Verilerin doğru ve doğru olduğunu ve gönüllü olarak verildiğini beyan eder.

Sağlayıcı, Kişisel Verileri yalnızca yukarıda belirtilen amacı yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde toplayacağını ve Kişisel Verileri toplanma amacına uygun olarak işleyeceğini beyan eder. Sağlayıcının çalışanları ve Kişisel Verileri Tedarikçi ile bir sözleşmeye dayalı olarak işleyen diğer şahıslar, Kişisel Verilerin gizliliğini, İşveren ile iş ilişkisinin veya iş ilişkisinin sona ermesinden sonra dahi muhafaza edecektir.

Sağlayıcı, Kişisel Verilerin, Hizmet'in kullanım hakkını, özellikle Hizmet'i sağladığı bilgisayar programları aracılığıyla elektronik yollarla (otomatik olarak) işleyeceğini beyan eder.

Kullanıcı'nın Hizmet Şartlarının 5. Maddesi kapsamındaki rızası, Verilerin (Kullanıcı) konusunu Kişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili rızasıyla ilgili olarak ücretsiz ve bilgilendirilmiş tüzel eylemi oluşturur.

Çeviriler

Hizmet, Proje Sahibi'nin bunları yönetmek ve Proje lisansını doğru olarak belirtmekten sorumlu olduğu bireysel Projelere çeviri düzenlemektedir.

Çeviri lisansı belirtilmemesi, çevirilerin projenin kendisi ile aynı lisans altında mevcut olduğu anlamına gelir.

Projenin Çeviri Belleği'ni seçmesi halinde, çeviriyi kullanma lisansı tüm Çeviri Belleği kullanıcılarına verilir.

Kullanıcı, Projeye katkıda bulunmak için belirlediği lisans sözleşmesini kabul eder.

Kullanıcı, adını ve e-postasını VCS taahhütlerinde yazar olarak kullanmayı kabul eder. Kullanıcı, bu hibenin VCS'nin doğası gereği geri alınamaz olduğunu anlamaktadır.

Çerezler

480/2004 Coll. 89. Madde Kanununun anlamı uyarınca, elektronik iletişimde, değiştirildiği şekliyle, Kullanıcıya Servis'in çerez kullandığını bildirmiştir.

Hizmet, içeriği kişiselleştirmek ve trafiğimizi analiz etmek için çerezler kullanır.

Geçerli Kanun

Bu Hizmet Şartları, çatışma kurallarının hariç tutulmasıyla Çek Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

Anlaşma ve / veya bu Hizmet Koşulları temelinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar, Çek Cumhuriyeti'nin mahkeme tarafından yerel ve yerel yargı yetkisine sahip olarak çözülür.

Etki

Bu Hizmet Şartları 1 Eylül 2017'de yürürlüğe girecektir.

Gizlilik İlkesi

GDPR olarak da bilinen Genel Veri Koruma Yönetmeliği 679/2016 sayılı Yönetmeliğe uyuyoruz. Bu belge gerekli özellikleri içermektedir.

Kişisel Veri Denetleyici

Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, Kayıt. No. 04705904

privacy@weblate.org yoluyla ulaşılabilen bir veri koruma görevlisi belirledik.

İşlediğimiz Kişisel Veri

Yalnızca Kullanıcının bize hizmetimizi kullanarak sağladığı Kişisel Verileri işleriz:

Ad ve e-posta
Bunlar VCS işlemelerinde sizi tanımlamak için kullanılır
Ek olarak, eposta izlenen etkinliklerin bildirimi için kullanılır
Sağlama biçiminde parola
Yapılandırılmışsa, kullanıcının kimliğini doğrulamak için kullanılır
IP adresi ve tarayıcı adı
Bunlar, hesabınızda önemli değişiklikler olduğunda (örn. parola değişikliği) hesabınızın çalınması durumunda tanıya izin vermek için günlüklenir
Fatura bilgileri
Bizden hizmet satın almanız durumunda, fatura çıkarmak için gerekli ek fatura bilgilerini topluyoruz

Kişisel Verilerin işlenmesinin amacı ve yasal dayanağı

Kişisel Verileriniz, Hizmet işlemleri için kullanılacaktır:

 • Hizmetlerimizi Hizmete sunmak, hizmetlerimizle ilgili konularda (e-posta ve mesaj yoluyla) sizinle iletişim kurmak ve sözleşmeyle veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili hizmetlerimizin teknik işlevselliğini sağlamak için (Madde 6 (1) b. GDPR)
 • Hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etmek ve hizmetlerimizi geliştirmek için (Madde 6 (1) b. ve f. GDPR)
 • İş faaliyetlerimizi yürütmek veya size haber bültenlerini göndermek için açık rızanız veya talimatınız ile birlikte (Madde 6 (1) a. GDPR)

Kişisel Verilere Erişim

Kontrolör, Kişisel Verileri korumak için tüm makul teknik imkanları sağlamıştır. Kişisel Verilere yalnızca yetkili kişiler erişebilir.

Gerekli olduğunda Kişisel Verilere erişebilecek üçüncü taraflar:

 • Servisin teknik güvencesi için sözleşmeli kişiler.
 • Ödeme işlemcileri.

Tüm Kişisel Veriler Avrupa Birliğinde saklanır.

Kişisel Verilerin saklanması

Kişisel Veriler, Hizmet’teki hesabını silene kadar Servis’te saklanır.

Erişim kayıt bilgileri, yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması amacıyla daha uzun bir süre için toplanabilir.

Haklarınız

Kullanıcı gönüllü olarak Kişisel Verileri kullanır. Bu olmadan hizmetlerimizi sağlayamıyoruz.

Kişisel Verilerinizi daima kontrol altında tutmanızı istiyoruz. Bu amaçla, buna izin veren belirli haklara sahipsiniz. Belirli koşullar altında şunları yapabilirsiniz:

 • Kullandığımız veya işlediğimiz tüm Kişisel Verilerinize erişin ve hatta bunların bir kopyasını alın (Madde 15 GDPR)
 • Hatalar olduğunu düşünüyorsanız, işlediğimiz Kişisel Verileri düzeltin
 • Kişisel Verilerinizi silmek için bize sipariş verin
 • Kişisel Verilerin işlenmesini sınırla
 • İşlenecek nesne
 • Kişisel Verilerinizi yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alın veya bu Kişisel Verileri farklı bir sağlayıcıya iletin.