Mene Weblate! Menu

Käyttöehdot ja tietosuoja

Tämän palvelun tarjoamiseen tarvittavat lakiasiakirjat. Asiakirja palveluehdoista on englanninkielinen; käännökset tarjotaan avuksesi.

Lue englanninkielinen versio

Palvelun käyttöehdot

Käyttäjän ja Palveluntarjoajan Palvelun käytöstä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia säätelevät nämä Palveluehdot.

Määritelmät

Näissä käyttöehdoissa:

Sopimus
tarkoittaa lisenssisopimusta artiklan 2358 ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti. Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä suostumuksella tehdyn siviililain mukaisesti
Siviilikoodi
tarkoittaa Act No. 89/2012:ta Coll., siviilikoodi, sellaisena kuin se on muutettuna
Hyväksyntä
tarkoittaa Käyttäjän suostumusta näihin käyttöehtoihin ja muihin laillisiin asiakirjoihin, joka on ilmaistu merkitsemällä valintaruutu rekisteröinnin aikana
Evästeet
tarkoittaa mitä tahansa Palvelun verkkopalvelimen Käyttäjän tietokoneelle tai muulle Internetiin yhdistetylle laitteelle lähettämää tiedostoa, joka mahdollistaa Käyttäjän verkkoselaimen yksilöllisen tunnisteen saamisen
GDPR eli yleinen tietosuoja-asetus
tarkoittaa EU:n asetusta No. 679/2016, General Data Protection Regulation
Lisenssi
tarkoittaa Palveluntarjoajan Käyttäjälle palvelun käyttöä varten myöntämää ei-yksinomaista lisenssiä
Palveluntarjoaja
tarkoittaa Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ:ta, Reg. No. 04705904
Henkilökohtaiset tiedot
tarkoittaa EU-asetuksessa tarkoitettuja henkilötietoja No. 679/2016 , jonka Käyttäjä on lisännyt Palveluun ja/tai Evästeisiin
Omistaja
tarkoittaa käyttäjää, joka voi hallita projektia
Projekti
tarkoittaa Palvelussa toimivaa käännösprojektia
Palvelu
tarkoittaa Palveluntarjoajan ylläpitämää verkkosivustoa ja Weblate-pohjaisia palveluita
Käännösmuisti
tarkoittaa valinnaista käännösmuistipalvelua, joka tarjotaan Weblatessa
Käyttäjä
tarkoittaa mitä tahansa oikeushenkilöä tai henkilöä, joka ei ole Palveluntarjoaja ja joka käyttää Palvelua
Versionhallintajärjestelmä
tarkoittaa projektin käyttämää hajautettua versionhallintajärjestelmää, kuten Git tai Mercurial

Lisenssisopimuksen tekeminen

Lisenssisopimus solmitaan käyttäjän hyväksymän tarjoajan tarjouksen nojalla.

Lisenssisopimus

Solmimalla sopimuksen tämän Sopimuksen artiklan 2.1 mukaisesti, seuraavat Palveluehtojen kohdan 3 määräykset tulevat voimaan.

Tarjoaja esittää Käyttäjälle Lisenssisopimuksen ja Käyttäjä hyväksyy tämän Lisenssisopimuksen, kaikki tämä näissä Palveluehdoissa mainituin ehdoin.

Tarjoajalla on oikeus milloin tahansa sulkea, säätää, muuttaa tai poistaa Palvelu verkko-osoitteesta.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain tavalla, joka ei vaaranna Palveluntarjoajan teknisiä ohjelmistoja/tai laitteistoja ja/tai Palveluntarjoajan käytössä olevia välineitä.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua vilpillisessä mielessä ja/tai tarkoituksellisesti aiheuttamasta Palvelulle vahinkoa.

Käyttäjä sitoutuu olemaan ohittamasta Palvelun ohjelmistoja ja/tai teknisiä laitteistoja, erityisesti turvajärjestelmiä.

Vastuu vahingoista

Käyttäjä tekee täten kiistattomaksi, että tarjoaja ei ole vastuussa mistään Palvelun käytöstä Käyttäjälle aiheutuneista vahingoista.

Jos Käyttäjä on yrittäjä, hän täten nimenomaisesti luopuu oikeudestaan saada korvausta Palveluntarjoajalta vahingosta, jonka tarjoaja on tahattomasti aiheuttanut Käyttäjälle näiden Palveluehtojen mukaisen velvoitteen rikkomisesta ja/tai Palvelun käytöstä johtuvasta vahingosta. .

Henkilökohtaiset tiedot

GDPR:n 7 artiklan mukaisesti Käyttäjä täten antaa suostumuksensa Käyttäjän Palvelun tarjoajalle ylläpitäjälle toimittamien henkilötietojen keräämiseen, tallentamiseen ja käsittelyyn Palvelun käytön kautta; Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Palveluntarjoaja, Palveluntarjoajan työntekijät ja/tai Palveluntarjoajan valtuutetut liikekumppanit käsittelevät ja käyttävät Käyttäjän henkilötietoja. Tämä suostumus annetaan niin kauan kuin Käyttäjä ei poista tiliään Palvelusta.

Tarjoajan määrittelemä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on henkilötietojen käyttö kaupallisen viestinnän lähettämiseen tietojen kohteelle (Käyttäjälle) sähköisesti tietyistä lain nro 480/2004 Coll. tietoyhteiskunnan palveluihin, sellaisena kuin se on muutettuna, sekä edelleen Palveluntarjoajan sopimuskumppaneiden liiketoimintatarpeisiin ja tarjoajan tilastollisiin tarkoituksiin.

Jos Käyttäjä ilmoittaa tarjoajalle suoraan ja asianmukaisesti, ettei hän enää halua vastaanottaa tarjoajalta yritystietoja, tarjoajan on pidättäydyttävä lähettämästä muita ei-toivottuja liikeviestintää.

Käyttäjä ilmoittaa olevansa tietoinen omista oikeuksistaan GDPR:n artiklan 15 ja artiklan 17 mukaisesti ja ilmoittaa että kaikki henkilötiedot ovat tarkkoja ja totta ja ne on luovutettu vapaaehtoisesti.

Tarjoaja vakuuttaa, että se kerää henkilötietoja vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen edellä mainitun tarkoituksen toteuttamiseksi ja käsittelee henkilötietoja sen tarkoituksen mukaisesti, jota varten ne on kerätty. Tarjoajan työntekijöiden ja muiden henkilöiden, jotka käsittelevät Henkilötietoja tarjoajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, tulee säilyttää Henkilötiedot luottamuksellisina myös sen jälkeen, kun heidän työ- tai liikesuhteensa tarjoajaan päättyy.

Tarjoaja vakuuttaa käsittelevänsä Henkilötietoja sähköisesti (automaattisesti) tietokoneohjelmien, joihin tarjoaja on varmistanut käyttöoikeuden, ja erityisesti Palvelun kautta.

Käyttäjän tämän Palveluehtojen kohdan 5 mukainen suostumus on ilmainen ja tietoinen juridinen toimenpide, joka koskee tietojen kohteen (Käyttäjän) suostumusta henkilötietojen käsittelyyn.

Käännökset

Palvelu järjestää käännöksen yksittäisiksi Projekteiksi, joissa Omistaja on vastuussa niiden hallinnoinnista ja Projektin lisenssin täsmällisestä määrittelystä.

Käännöslisenssin ilmoittamatta jättäminen tarkoittaa, että käännökset ovat saatavilla samalla lisenssillä kuin itse projekti.

Jos projekti valitsee käännösmuistin, käännöksen käyttöoikeus myönnetään kaikille käännösmuistin käyttäjille.

Osallistuessaan Projektiin Käyttäjä hyväksyy Projektin määrittämän lisenssin.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään omaa nimeään ja sähköpostiosoitettaan tekijänä VCS-sitoumuksissa. Käyttäjä ymmärtää, että tätä lupaa ei voi peruuttaa VCS:n luonteen vuoksi.

Evästeet

Sähköistä viestintää koskevan lain nro 480/2004 Coll., sellaisena kuin se on muutettuna, 89 §:n mukaisesti Käyttäjälle ilmoitetaan, että Palvelu käyttää evästeitä.

Palvelu käyttää evästeitä sisällön personointiin.

Sovellettava lainsäädäntö

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Tšekin tasavallan lakeja lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta.

Kaikki Sopimukseen ja/tai näihin käyttöehtoihin liittyvät riidat ratkaistaan Tšekin tasavallan tuomioistuimessa, jolla on aineellinen ja paikallinen toimivalta.

Voimaan astuminen

Nämä Palveluehdot astuvat voimaan 1.9.2017.

Tietosuojakäytäntö

Noudatamme asetusta nro 679/2016, yleistä tietosuoja-asetusta, joka tunnetaan myös nimellä GDPR. Tämä asiakirja sisältää tarvittavat tiedot.

Rekisterinpitäjä

Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, Reg. No. 04705904

Weblate on nimittänyt tietosuojavastaavan, jonka tavoittaa sähköpostilla: privacy@weblate.org.

Weblaten käsittelemät henkilökohtaiset tiedot

Weblate käsittelee vain henkilötietoja, jotka Käyttäjä antaa käyttämällä sitä:

Nimi ja sähköpostiosoite
Näitä käytetään tunnistamaan sinut VCS-sitoumuksissa
Lisäksi sähköpostilla tiedotetaan katsotuista tapahtumista
Salasana tiivistetyssä muodossa
Käytetään käyttäjän todentamiseen, jos se on määritetty
Salasanat tallennetaan tiivistettynä Argon2:lla.
IP-osoite ja selaimen nimi
Ne kirjataan, jos tiliisi tehdään tärkeitä muutoksia (esim. salasanan vaihto), jotta voidaan tehdä diagnoosi, jos tilisi varastetaan
Laskutustiedot
Mikäli ostat meiltä palvelun, keräämme laskun laatimista varten tarvittavat lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Henkilötietojasi käytetään Palvelun tarkoituksiin:

 • palveluidemme tarjoamiseksi Palvelussa, yhteydenottoon palveluihimme liittyvissä asioissa (myös sähköpostien ja viestien välityksellä) ja palveluidemme teknisen toimivuuden varmistamiseksi sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi (Artikla 6 (1) b. GDPR)
 • analysoidaksemme palveluidemme käyttöäsi ja parantaaksemme palveluitamme (GDPR artiklan 6 (1) b ja f.)
 • nimenomaisella suostumuksellasi tai ohjeellasi harjoittaa liiketoimintaamme tai lähettää sinulle uutiskirjeitä (Artikla 6 (1) a. GDPR)

Pääsy henkilötietoihin

Valvoja on tehnyt kaikki kohtuulliset tekniset keinot henkilötietojen suojaamiseksi. Vain valtuutetut henkilöt pääsevät käsiksi henkilötietoihin.

Kolmannet osapuolet, jotka voivat tarvittaessa päästä käsiksi henkilötietoihin, ovat:

 • Henkilöt, joilla on sopimus palvelun teknisestä varmistuksesta.
 • Maksunkäsittelijät.

Kaikki henkilökohtaiset tiedot säilötään Euroopan unionin alueella.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään Palvelussa, kunnes Käyttäjä poistaa tilinsä palvelusta.

Pääsylokitietoja voidaan kerätä pidemmän aikaa oikeudellisten vaatimusten nostamiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeutesi

Käyttäjä antaa henkilötietojensa käyttöön vapaaehtoisesti. Ilman näitä henkilötietoja Weblate ei pysty tarjoamaan palveluitamme.

Haluamme sinun olevan aina henkilötietojesi hallinnassa. Tätä varten sinulla on tietyt oikeudet, jotka sallivat sen. Tietyissä olosuhteissa voit:

 • Pääsy kaikkiin henkilötietoihisi, joita Weblate käyttää tai käsittelee, ja jopa saada kopio kaikista niistä (GDPR artikla 15)
 • Korjaa Weblate käsittelemät henkilötiedot, jos luulet, että niissä on virheitä
 • Määrää meitä poistamaan henkilökohtaiset tietosi
 • Rajoita henkilökohtaisten tietojen käsittelyä
 • Käsittelyn vastainen
 • Vastaanota henkilötietosi yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai siirtää nämä henkilötiedot toiselle palveluntarjoajalle.

Henkilötietojesi poistaminen, korjaaminen ja nouto voidaan tehdä tilinhallinnasta, ja se on täysin automatisoitu.

Suomi